Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους ελαιοπαραγωγούς

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Η κυβέρνηση προχωρά στη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ελαιοκαλλιεργητές, ένα μέτρο ουσιαστικής ελάφρυνσης και διευκόλυνσης των γεωργών, που έχουν υποστεί σημαντική απώλεια του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.

Στόχος του μέτρου είναι να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών του τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία COVID-19. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 126 εκατομμύρια ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης).  Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο κυμαίνεται μεταξύ 300 έως 4.000 ευρώ ανάλογα με την επιλέξιμη έκταση.

Διαβάστε το ΦΕΚ

Το δεδομένο είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων παραγωγών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, με τις πληρωμές να γίνονται από το 2021. Υπενθυμίζεται ότι μέσω του μέτρου αυτού κατανέμονται ενισχύσεις 30 ευρώ το στρέμμα σε 145.000 περίπου ελαιοπαραγωγούς.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο αυτό αφορά κατόχους αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίες ανήκουν στην επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση, όπως προκύπτει για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν μόνο ελαιοπαραγωγοί κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, βάσει της φορολογικής δήλωσης έτους 2020 και το ύψος της ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση ξεκινά από 300 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως τις 4.000 ευρώ

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 2850/21.10.2020 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4701 – 23.10.2020, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (οικονομικό έτος 2019) και να έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη έκταση όπως ορίζεται στο άρθρο 3.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.

Πηγή: protothema.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin