Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΔΙΕΚ Διδυμοτείχου

Μέχρι την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 θα γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για υποψήφιους σπουδαστές, στο Δ.ΙΕΚ Διδυμοτείχου και εισηγητές στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι δημότες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν αίτησης, θα έχουν τη δυνατότητα πιστοποιημένης επαγγελματικής κατάρτισης στις παρακάτω ειδικότητες, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά
Βίου Μάθησης
:

  • ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφών θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, από την Τρίτη
1 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 9:00 μέχρι και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Κατ’ εξαίρεση οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., μπορούν να καταταγούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες. Η διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ..

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής κατάρτισης άνοιξε από τις 31 Αυγούστου 2020 και θα δέχεται αιτήσεις έως
και τις 09 Σεπτεμβρίου 2020
και ώρα 10:00.

Οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση τους στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη