Έρχεται δεύτερη λαϊκή αγορά στην Αλεξανδρούπολη – Δείτε τα μέρη που προτείνονται

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Κανονισμό λειτουργίας και επιλογή μεταξύ των δύο προτάσεων χωροθέτησης της 2ης Λαϊκής Αγοράς θα εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τετάρτης (25/01), που έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα. Ανάμεσα στα 26 θέματα της συνεδρίασης περιλαμβάνονται επίσης οι εγκρίσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του δήμου για το 2023.

Όσον αφορά την λειτουργία της δεύτερης λαϊκής αγοράς στην Αλεξανδρούπολη και το θέμα Νο 15, για την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας για δημιουργία νέας Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης κι επιλογή σεναρίου Α ή Β σχετικά με την χωροθέτησή της, τα σενάρια που εξετάζονται σύμφωνα με πληροφορίες είναι, εκεί όπου γίνεται έως και σήμερα η πράσινη λαϊκή ή λαϊκή των παραγωγών, επί της Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό 14ης Μαΐου έως την οδό Διονυσίου Σολωμού. Η δεύτερη πρόταση που αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση είναι η διεξαγωγή της, εκεί όπου γινόταν παλιότερα η λαϊκή αγορά, δηλαδή μπροστά στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου επί της οδού Καραολή και  Δημητρίου.

Αναλυτικά η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει:

Την Τετάρτη 25.01.2023 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με:

 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19,
 • το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α’),
 • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 66528/18-11-2022 (ΦΕΚ 5874/19-11-2022 τ. Β΄),

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση της 603/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Υλικών του Δήμου του άρθρου 199 παρ.6 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 65 & 285 του Ν.3852/2010» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 2. Αντικατάσταση δημότη-μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντικατάσταση του (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 35 του Γενικού κανονισμού Λιμένων αριθ. 20, για το 2023 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 5. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 6. Συγκρότηση ¨Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών¨ για το έτος 2023 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 7. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση των επταμελών Σχολικών Συμβουλίων των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας (σε εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν. 4823/2021) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 8. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας “Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ Α.Ε.” (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 9. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 10. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” ¨ (Πολυκοινωνικό)¨ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 11. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 12. Έγκριση εκ νέου της εκμίσθωσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 13. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο του έργου «Αστική Αναζωογόνηση Βορείου Τμήματος Αλεξανδρούπολης και Επέκταση Δικτύου Ποδηλατόδρομων» (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)
 14. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Μεταφορά βαρέως βιομηχανικού εξοπλισμού από το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)
 15. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας για δημιουργία νέας Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης κι επιλογή σεναρίου Α ή Β σχετικά με την χωροθέτησή της (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 16. Οριστική ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου λόγω θανάτου και λόγω διακοπής εκμίσθωσης του δικαιώματος άδειας εκμετάλλευσης & κατάργηση ή μη της θέσης περιπτέρου στις Φέρες επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Πολυτεχνείου (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 17. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης Χώρου για την κάλυψη αναγκών στέγασης και λειτουργίας στο ¨ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ¨ για πέντε (5) έτη (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 18. Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (Ν4759/2020) στο ΟΤ 6B στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 19. Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (Ν4759/2020) στο ΟΤ 452 στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 20. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ν. Χιλής (Τμήμα της ΠΕ IV – Νέας Χιλής) (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 21. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)
 22. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως πλήρες μέλος στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες (Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)
 23. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου, έτους 2023 (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
 24. Έγκριση παράστασης πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών σε συζήτηση αγωγής αποζημιώσεως από τροχαίο ατύχημα Γερμανικού Ασφαλιστικού Φορέα κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μανουσόπουλος Σ.)
 25. Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010) για τη διεκδίκηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης (Εισηγ. κ. Πρόεδρος)
 26. Εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών 4ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.)

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin