Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Αγιοποιήθηκε ο Κύριλλος ο ΣΤ – Γιατί αποτελεί «σημαντική μέρα» για την Ορεστιάδα

Στο Αγιολόγιο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κατετάγη ο Αδριανουπολίτης οικουμενικός πατριάρχης Κύριλλος. Σε ανακοίνωσή της η μητρόπολη Διδυμοτείχου αναφέρει:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΗι ΑΝΑΓΡΑΦΗι ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑΣ ΔΕΛΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΤΟΥ ΘΡΑΚΟΣ

Γηθοσύνως πληροφορηθέντες τήν ἀπό τῆς χθές Ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν «φιλοτιμίᾳ καί προαιρέσει τῆς Α.Θ. Παναγιότητος» κατάταξιν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ ἔν ἔτει 1821 μαρτυρικῶς ἀπαγχονισθέντος ἐν Ἀδριανουπόλει καί ἐν Πυθίῳ Ἕβρου ἐνταφιασθέντος Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου του ΣΤ΄, ἡ κατά τό Διδυμότειχον, τήν Ὀρεστιαδα καί τό Σουφλίον παροικοῦσα Ἐκκλησία Δοξολογίαν καί Εὐχαριστίαν ἀναπέμπει τῷ Πανοικτήρμονι Θεῷ τῷ οὕτω σοφῶς κατ’ Αὐτήν Οἰκονομήσαντι, πρός σωτηρίαν τοῦ εὐσεβοῦς ἀκριτικοῦ λαοῦ τοῦ Κεντρικοῦ καί Βορείου Ἕβρου, καί ἀπό μυχίων καρδίας εὐγνωμονεῖ τήν Α.Θ.Π. καί τήν περί Αὐτήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τήν εὐμενῆ ἀνταπόκρισιν καί ἱκανοποίησιν τοῦ ἀπό ἐτῶν σχετικοῦ αἰτήματος.
Σεμνύνεται καί ἡ κατά τήν Θρᾴκην Ἐκκλησία γενικώτερον διότι κατά τά δίσεκτα ἔτη τῆς Τουρκοκρατίας, ὑπό τήν πεφωτισμένην καθοδήγησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, συνέβαλε τά μέγιστα διά την διατήρησιν ἀνημμένης καί ἀσβέστου τῆς φλογός τῆς Πίστεως καί τῆς ἀγάπης διά τήν Πατρίδα. Χάριν εἰς τήν «ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος» μαρτυρίαν τῶν Θρακῶν νεομαρτύρων, ἐν οἷς καί ὁ Ἱερομάρτυς Ἅγιος Κύριλλος ὁ ΣΤ΄, τό πνεῦμα τῆς Ρωμιοσύνης παρέμεινε ζωντανόν ὡς παράδοσις καί πολιτισμός, ὡς πορεία πρός τόν ἁγιασμόν καί τήν θέωσιν, ὡς ἔκφρασις ἀξιοπρεπείας καί ρωμαίϊκου φρονήματος.
Εἰς τόν ἀπόηχον τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἐθνικῆς Παλλιγενεσίας (1821-2021) καί τοῦ μαρτυρικοῦ ἀπαγχονισμοῦ τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου τοῦ ΣΤ΄ (18 Ἀπριλίου 1821) οἱ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Θρακιῶται χαιρετίζομεν μετά ἀνυποκρίτου χαράς καί σεβασμοῦ τήν Ἀπόφασιν αὐτήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἀπονέμομεν τήν προσήκουσαν τιμήν εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου, οὗτινος τό αἷμα ἐπορφύρωσεν τάς ρῦμας τῆς Ἀδριανουπόλεως καί ἡγίασεν τά ρεῖθρα τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου.

Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ

Ο Κύριλλος ΣΤ΄ (κατά κόσμον Κωνσταντίνος Σερπετζόγλου, γεννήθηκε το στην Αδριανούπολη της Θράκης από φτωχούς γονείς που κατάγονταν από την Καισάρεια.  Το Σεπτέμβριο του 1803 εξελέγη Μητροπολίτης Ικονίου, θέση στην οποία παρέμεινε για επτά χρόνια. Το 1810 μετατέθηκε στη Μητρόπολη Αδριανουπόλεως. Στις 4 Μαρτίου 1813, μετά την παραίτηση του Πατριάρχη Ιερεμία Δ΄, εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ήταν ένας από τους πλέον μορφωμένους πατριάρχες. Εικάζεται ότι υπήρξε σύμβουλος της Φιλικής Εταιρίας. Εικάζεται επίσης ότι ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ τον ανάγκασε να παραιτηθεί, πράγμα το οποίο έγινε στις 13 Δεκεμβρίου 1818.

Μετά την παραίτησή του αποσύρθηκε στην Αδριανούπολη. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση του 1821, το όνομά του συμπεριελήφθη στο διάταγμα του Σουλτάνου με το οποίο δινόταν η εντολή να εκτελεστούν περί τους 30 ιερωμένους και προύχοντες της Αδριανούπολης.

Στις 18 Απριλίου οι γενίτσαροι συνέλαβαν στη Μητρόπολη τον Κύριλλο και τον πρωτοσύγγελο και τους κρέμασαν από τα σιδερένια κάγκελα ενός παραθύρου του κτιρίου της Μητρόπολης. Κατά σύμπτωση το σχοινί της αγχόνης του Κυρίλλου κόπηκε και αυτός έπεσε ημιθανής στο λιθόστρωτο. Από το θέαμα κατατρόμαξε και έπεσε νεκρή μια έγκυος Τουρκάλα που έτυχε να παρευρίσκεται. Τα σώματα έμειναν κρεμασμένα τρεις ημέρες. Κατόπιν δόθηκαν σε Εβραίους οι οποίοι τα έριξαν στον ποταμό Έβρο που τότε είχε πλημμυρίσει. Το σώμα του Κυρίλλου βρέθηκε από χωρικό και μεταφέρθηκε κρυφά στο Πύθιο, όπου ετάφη προσωρινά στο σπίτι του Έλληνα προκρίτου Χρήστου Αργυρίου. Αργότερα, όταν οι Τούρκοι έδωσαν αμνηστία για τα γεγονότα της Επανάστασης, το λείψανο του Κυρίλλου μεταφέρθηκε στην Αδριανούπολη και ετάφη. Στο Πύθιο κτίστηκε κενοτάφιο που υπάρχει μέχρι σήμερα σε αυλή σπιτιού. Σε μνήμη του απαγχονισμού, το παράθυρο όπου απαγχονίστηκε ο Κύριλλος παρέμεινε κλειστό και άνοιξε μόνο κατά την είσοδο του ελληνικού στρατού στην Αδριανούπολη το 1921. Τότε αναρτήθηκε εκεί αφιερωματική επιγραφή την 25η Μαρτίου 1921.

Αναγνωρίστηκε ως άγιος το 1993 από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και η μνήμη του τιμάται στις 18 Απριλίου ή μεταφέρεται την Κυριακή του Θωμά. Σήμερα συμπεριλήφθη και στο Αγιολόγιο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Το άγαλμά του δεσπόζει την πλατεία του Δημαρχείου της Ορεστιάδας. (κεντρική φωτογραφία). Άλλωστε η Ορεστιάδα χτίστηκε και υπάρχει από ανθρώπους που ήρθαν από την περιοχή καταγωγής του Κυρίλλου του ΣΤ’ κατά την ανταλλαγή πληθυσμού.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email