Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Αλεξανδρούπολη: Ημερίδα για τη Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Την δεύτερη εκδήλωσή της στο πλαίσιο του έργου WRESTLE» θα πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού. Το έργο αφορά το Κοινό   Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα» για τα ύδατα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της ΔΕΥΑΑ:

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα», με ακρωνύμιο «WRESTLE». Το έργο «WRESTLE», στοχεύει στην υλοποίηση της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Δήμος Ξάνθης, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ξάνθης, καθώς και η ΜΚΟ «SWPIC» από το Μπλαγκόεβγκραντ της Βουλγαρίας και ο Δήμος Κρέσνα.

Ο γενικός στόχος του έργου WRESTLE είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός κοινού συστήματος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Βουλγαρία για τη βιώσιμη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το κοινό σύστημα που έχει σχεδιαστεί διευκολύνει την προστασία της ποιότητας / ποσότητας των υδάτων και διασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση ως απάντηση στις οδηγίες της ΕΕ και στις εθνικές νομοθετικές πράξεις.

Με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης στάσης απέναντι στους υδάτινους πόρους, το έργο προωθεί επίσης την «πράσινη συμπεριφορά» σε στοχευμένους ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς της περιοχής μέσω της εφαρμογής δράσεων δημοσιότητας και μιας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Η ΔΕΥΑΑ έχει διοργανώσει την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου στην Αλεξανδρούπολη τον Οκτώβριο 2018. Επιπλέον, από το Σεπτέμβριο 2021 λειτουργεί πιλοτικά και το κοινό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης το οποίο παρακολουθείται στενά και από τα στελέχη της. Τέλος, έχει πραγματοποιήσει δράσεις δημοσιότητας με τη δημιουργία και δημοσίευση δελτίων τύπου στην ιστοσελίδα του έργου αλλά και σε ιστοσελίδες της περιοχής και έχει οργανώσει διαδικτυακή εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το έργο και τη σημασία του.

Την Τρίτη 22 Μαρτίου, που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, η ΔΕΥΑΑ θα διεξάγει δεύτερη εκδήλωση στα πλαίσια του έργου με προσκεκλημένους πολλούς τοπικούς φορείς ώστε να ενημερωθούν για την πορεία του έργου αλλά και τη λειτουργία του κοινού συστήματος παρακολούθησης.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email