Αλεξανδρούπολη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη μεταφορά ανεμογεννητριών

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απο τις 16/11 και για δέκα ημέρες, θα ισχύσουν επί της Εγνατίας Οδού, με αποκλεισμό της μιας λωρίδας κυκλοφορίας στην πόρτα Δικέλλων, στο ρεύμα με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή, προκείμενου να εισέλθουν από αυτή ειδικά βαρέα οχήματα μεγάλου μήκους και μικρής ταχύτητας, της εταιρείας ΤΕΡΝΑ, και να εξέλθουν από την πόρτα Αύρας. Τα οχήματα θα μεταφέρουν ανεμογεννήτριες προς τη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής.


Η απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Αλεξανδρούπολης αναφέρει:

Για να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω έξοδος από την Εγνατία Οδό των βαρέων- υπερμεγέθη οχημάτων θα αποκλειστεί προσωρινά η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) και η κίνηση θα διεξάγεται από την αριστερή (γρήγορη ) λωρίδα κυκλοφορίας (εκτός των ανωτέρω οχημάτων που θα κινούνται στον αποκλεισμένο χώρο). Ο αποκλεισμός θα είναι ολιγόωρος σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα και θα πραγματοποιείται, αφού πρώτα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την ανωτέρω (3) σχετική και την συνημμένη σε αυτή εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
– Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του ανωτέρου τμήματος της Εγνατίας Οδού (και κατ΄ επέκταση οι διελεύσεις των βαρέων οχημάτων), θα πραγματοποιούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και θα λαμβάνουν χώρα κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή .
– Μετά από κάθε διέλευση θα απομακρύνεται η εργοταξιακή – προσωρινή σήμανση και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.
– Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την Εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. που μας υποβλήθηκε.
– Σε καμιά περίπτωση δεν θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.
α) Το μέγιστο χρονικό διάστημα καθημερινά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης και να γνωστοποιούνται εγκαίρως προ της ενάρξεώς τους από τον υπεύθυνο της εταιρίας.
β) Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες-διελεύσεις-διακοπές κυκλοφορίας να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης των υπευθύνων της εταιρείας με τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).
γ) Για τα ανωτέρω, για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση (άλλη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, μονοδρόμηση κ.λ.π.), καθώς και για τις εκτροπές της κυκλοφορίας που θα απαιτηθούν, εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης, το οποίο να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με υπευθύνους εταιρείας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin