Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Αλεξανδρούπολη: Ξεκινά τη λειτουργία του το πάρκινγκ στην παλιά ιχθυαγορά

Τη βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας του υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων, 26 θέσεων, στο οικόπεδο της παλιάς ιχθυαγοράς Αλεξανδρούπολης, υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Βαγγέλης Πουλιλιός.

Με τον τρόπο αυτό μπαίνει ένα τέλος στις επώνυμες καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του το εν λόγω πάρκινγκ, μιας και είχε ζητηθεί να σφραγιστεί -τον περασμένο Οκτώβριο- λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας του.

Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας ,Γιάννης Ναϊτίδης επισημαίνει: “Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης προχώρησε σε όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ολοκλήρωσε τον φάκελο αδειοδότησης και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να λαμβάνουμε την βεβαίωση νομιμότητας από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων.

Βεβαιώνεται ότι κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αναγγελία ενάρξεως υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων (26 θέσεων) με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με έδρα τη συμβολή των οδών Διάκου και Δικαστηρίων (Ο.Τ. 298) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με αρ. πρωτ. 54345/2913/20-02-2024, τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και ορθά, πιστοποιείται η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και συνεπώς ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μπορεί να λειτουργήσει τον υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων (26 θέσεων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η παρούσα βεβαίωση ισχύει έως 19/02/2027.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη