Ανακοινώθηκε ο οριστικός ανάδοχος για το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Η εταιρία GEOGENESIS με έδρα τον Χολαρχό στην Αθήνα, αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος του έργου κατασκευής του νέου κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης, μετά τον σχετικό διαγωνισμό.

Θυμίζουμε ότι το νέο κλειστό γυμναστήριο αναμένεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό να είναι έτοιμο σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το νέο κλειστό αναμένεται να πληροί της προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων εθνικών κατηγοριών βόλεϊ, μπάσκετ και χάντμπολ ενώ θα μπορεί να φιλοξενήσει στις κερκίδες του μέχρι 1.042 άτομα. Το έργο είναι προϋπολογισμού 7.180.500,00 € με Φ.Π.Α.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης:

«1.Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 7.180.500,00 € με Φ.Π.Α.

2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. GEOGENESIS Α.Ε. (αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 193827) με μέση έκπτωση 37,38%.

Κατά της απόφασης της αναθέτουσας αρχής χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης».

Αναλυτικά η απόφαση:

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin