Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Φώτιος Μάρης

Ο κ. Φώτιος Μάρης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, είναι ο νέος Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.
Οι ορισθέντες Αντιπρυτάνεις είναι:
1. Μαρία Γρηγορίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
2. Κωνσταντίνος Χαλιορής, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
3. Γεώργιος Μπρούφας, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Βασίλειος Γούργουλης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Η θητεία του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης λήγει την 31η Αυγούστου 2026

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη