Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Απολογισμός Ενημερωτικής – Εκπαιδευτικής Ημερίδας στην Ξάνθη σε οργανισμούς για την προστασία της περιοχής εφαρμογής του έργου WILD LIFE FOR EVER

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, η «Ενημερωτική – Εκπαιδευτική Ημερίδα στην Ξάνθη, σε οργανισμούς για την προστασία της περιοχής»,στο Ξενοδοχείο Z Palace & Congress Center, και με ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση μέσω της πλατφόρμας Webex.  

Η ενημερωτική – εκπαιδευτική ημερίδα διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο του ρόλου της ως Επικεφαλής Εταίρου του έργου με τίτλο «Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στους ποταμούς Άρδα και Νέστο, καθώς και στην οροσειρά της Ροδόπης» και ακρωνύμιο WILD LIFE FOR EVER του προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Στόχος της ημερίδας ήταν να δοθεί έμφαση στην ευθύνη του κοινού και της κοινωνίας στην υποστήριξη των δράσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή εφαρμογής του έργου.

Πέρα από τους εταίρους του έργου, στην ημερίδα συμμετείχαν και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς και οργανισμοί από την περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, μεταξύ των οποίων ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Θάσου, η Ελληνική Ορνιθολογική εταιρία, η οργάνωση «Δράση για την άγρια ζωή» και τοπικά Δασαρχεία.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων, κ. Κωνσταντίνος Κουρτίδης,  απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλωσης.

Το φυσικό και διαδικτυακό κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μία σύντομη παρουσίαση του έργου, καθώς και ομιλίες ειδικών σε θέματα όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός των αιολικών πάρκων και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση του κοινού για εθελοντικά προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης που υλοποιούνται από διάφορους φορείς και οργανισμούς σχετικούς με την προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ανοικτή διαβούλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και προβληματισμοί σχετικά με την έλλειψη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, τεχνολογικών μέσων και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης από την πλευρά της πολιτείας για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας τηρήθηκαν όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19 σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.wildlife4ever.eu.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email