Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Από σήμερα οι αιτήσεις για προκαταβολή σύνταξης

Ανοίγει σήμερα η ειδική πλατφόρμα στην οποία δεκάδες χιλιάδες εν αναμονή συνταξιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση, εν είδει υπεύθυνης δήλωσης, ώστε να λάβουν με διαδικασίες fast track την έναντι προκαταβολή της σύνταξής τους, που θα κυμαίνεται από 360 έως 384 ευρώ τον μήνα.

Βάσει του προγραμματισμού, και προκειμένου οι πρώτες προκαταβολές να δοθούν πριν από τον Μάιο, διασταυρώσεις με τον φάκελο του ασφαλισμένου δεν θα γίνονται. Θα χρησιμοποιούνται μόνο τα διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα του e-ΕΦΚΑ. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, στην υπουργική απόφαση που υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες, ξεκαθαρίζεται πως η βεβαίωση που θα οδηγεί στην προκαταβολή σύνταξης δεν θα συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως για αυτούς που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης και έχουν ηλικία από 62 έως 67 έτη, θα ελέγχονται μόνο (και αρκεί να διαπιστωθεί) η ηλικία και τα έτη ασφάλισης. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (άτομα κάτω των 62 ετών, αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου) θα ελέγχεται η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από οποιονδήποτε πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η συνδρομή των προϋποθέσεων θα διαπιστώνεται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και δεν θα διενεργείται επιπλέον διασταύρωση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων με τον φυσικό φάκελο του ασφαλισμένου. Τα έγγραφα που απαιτούνται (ημερομηνία γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, η απόφαση πιστοποίησης του ποσοστού αναπηρίας κ.ά.) θα αντλούνται χωρίς συμμετοχή του αιτούντος και χωρίς προσκόμισή του σε φυσική μορφή. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων του χρόνου ασφάλισης από τα πληροφοριακά συστήματα, θα αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.

Αναλυτικά, οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απονομής σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μέχρι 19 Φεβρουαρίου 2021 (εκκρεμείς συντάξεις), υποβάλλουν αίτηση χορήγησης της προκαταβολής στην ειδική πλατφόρμα. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

• Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης.

• ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN του αιτούντος.

• ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντος, όπου απαιτείται (εφόσον πρόκειται για σύνταξη χηρείας).

Οι εν αναμονή συνταξιούχοι θα λάβουν και αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης.

Τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος δικαιούνται ποσό προκαταβολής ως εξής:

384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 67ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης ή το 62ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης.

360 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 62ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή και χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον πληρούν τη στιγμή της αίτησης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέων κύριας ασφάλισης.

Προκαταβολή δικαιούνται και ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου καθώς και όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή θανάτου συνταξιούχου.

Επίσης, προσμετρείται ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά σε οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ, ενώ δεν εξετάζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (ελάχιστος χρόνος ασφάλισης στον τελευταίο φορέα κ.λπ.).

Προσοχή. Δεν χορηγείται προκαταβολή όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές.

Πηγή: kathimerini.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email