Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Ασφαλιστικές εισφορές: Έρχονται αυξήσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Αυξημένες θα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας εξαιτίας του πληθωρισμού.

Αυξημένες θα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας εξαιτίας του πληθωρισμού, καθώς σύμφωνα με το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών αυξάνονται με ποσοστό ίσιο με τον πληθωρισμό της προηγούμενης χρονιάς.

Δεδομένου, ότι ο πληθωρισμός για το 2022 ανήλθε σε 9,6% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αυτό θα είναι και το ποσοστό της αύξησης επί των εισφορών, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2023, όπως διευκρίνισε σχετικά και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου.

Με τον νόμο Βρούτση δόθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες η επιλογή ανάμεσα σε έξι ασφαλιστικές κλάσεις, οι οποίες επηρεάζουν τις συνταξιοδοτικές παροχές.

Η επιλογή των ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.

Σύμφωνα με αυτές και μετά την αύξηση κατά 9,6%, οι εισφορές θα διαμορφωθούν ως εξής:

Πρώτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 230,16 ευρώ (+ 21 ευρώ) από 210 ευρώ που είναι σήμερα (για τον κλάδο σύνταξης και υγείας)

Δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 276,19 ευρώ από 252 ευρώ που είναι σήμερα

Τρίτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 330,99 ευρώ από 302 ευρώ που είναι σήμερα

Τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 397,85 ευρώ από 363 ευρώ που είναι σήμερα

Πέμπτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 476,76 ευρώ από 435 ευρώ που είναι σήμερα

Έκτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 620,34 ευρώ από 566 ευρώ που είναι σήμερα

Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει και μια ειδική κατηγορία για τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβάλουν οι νεοεισερχόμενοι στην οποία και μπορούν να παραμείνουν για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν την ειδική κατηγορία η οποία θα ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε ετών.

Σε κάθε περίπτωση οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με αίτηση που πρέπει να επιλέξει κατηγορία και να έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση τους με ένα κλικ εδώ έως και Τρίτη 31/1/2023.

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών σε αυτή τη κατηγορία θα διαμορφώνεται στα 138,096 ευρώ από 126 ευρώ που είναι σήμερα.

Διευκρινίζεται πως με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2022 θα προσαυξηθούν με τις διατάξεις των άρθρων 31, 35, 36, 37 και 45 του Ν.4670/2020, από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ανωτέρω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.

Υπενθυμίζεται πως οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τους επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης.

Ποιοι πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές

Πρόσωπα που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται:

α) στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, και ειδικότερα:

επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, ξενοδόχους, κατόχους αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως κ.λπ.

μέλη ή μέτοχοι εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) με αντικείμενο επαγγελματικό, βιοτεχνικό, ή εμπορικό

μέλη Δ.Σ. σε Α.Ε. με αντικείμενο επαγγελματικό, βιοτεχνικό ή εμπορικό, εφόσον είναι μέτοχοι άνω του 3%

μέτοχοι σε Α.Ε. (άνω του 10%) με αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως

διαχειριστές των ΙΚΕ

μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ

ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων

ελεύθεροι επαγγελματίες του πρώην ΟΑΕΕ-Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων και του πρώην ΤΑΠΕΑΠΙ (αναβάτες, προπονητές)

β) στους ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (μέλη του ΤΕΕ (μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.λπ.) που έχουν κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.)

γ) στους ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΑΥ

υγειονομικοί (ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι) που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση.

μέλη εταιρειών με αντικείμενο ιατρικό, φαρμακευτικό κ.λπ. που παρέχουν υπηρεσία χωρίς αμοιβή, μεταπτυχιακοί φοιτητές, συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα κ.λπ. (άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 3232/2004)

δ) στους ασφαλισμένους του πρώην Ταμείου Νομικών ( δικηγόροι που έχουν κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, υποθηκοφύλακες, δικηγόροι σε αναστολή άσκησης δικηγορίας, προαιρετικά οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι δικαστικοί επιμελητές)

ε) στους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (ιδιοκτήτες εφημερίδων και περιοδικών, ανταποκριτές εφημερίδων, περιοδικών και πρακτορείων της αλλοδαπής, εφημεριδοπώλεις, διανομείς τύπου και υποπράκτορες, εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες με σκοπό τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων και περιοδικών, φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες επικαίρων) και του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (πωλητές εφημερίδων και περιοδικών που στερούνται επαγγελματικής στέγης και πωλητές λαϊκών αγορών) βάσει της αριθ. Φ.11321/59554/2170/22-12-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4569).

Μείωση ασφαλιστικής εισφοράς

Μείωση κατά 50% της εισφοράς ασφαλισμένου για ένα έτος για γυναίκες που αποκτούν παιδί (άρθρο 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008).

Η μείωση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής της ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας για τους νέους επαγγελματίες.

Αμειβόμενοι με ΔΠΥ σε έως δύο αντισυμβαλλόμενους

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) σε έως 2 αντισυμβαλλόμενους, μπορούν να ζητήσουν τον επιμερισμό της ασφαλιστικής εισφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ.

Η εισφορά ασφαλισμένου, ύψους 6,67% για την κύρια σύνταξη, βαρύνει τον ελεύθερο επαγγελματία ή τον αυτοτελώς απασχολούμενο, και η εισφορά εργοδότη, ύψους 13,33%, βαρύνει τους αντισυμβαλλόμενους.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η ύπαρξη σύμβασης (γραπτής ή προφορικής) και ο αριθμός των αντισυμβαλλόμενων να μην υπερβαίνει τους δύο.

ΠΗΓΗ: CNN.GR

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη