Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Δέσμη κινήτρων για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης

Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης της αγοράς της ηλεκτροκίνησης και η προώθηση των αμιγώς ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων είναι οι βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως την 1η Ιουλίου του 2020.

Αν και στο κείμενο του σχεδίου νόμουδεν υπάρχει άρθρο για την επιδότηση ηλεκτρικού οχήματος, καθώς οι λεπτομέρειες του λεγόμενου οικολογικού μπόνους θα καθοριστούν με μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις μέσω της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ», το νομοσχέδιο περιλαμβάνει όλα τα φορολογικά και κυκλοφοριακά κίνητρα, καθώς και την πρόβλεψη επιβολής περιβαλλοντικού τέλους 4.000 ευρώ για τα παλιά εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα.

Οσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα, υπενθυμίζεται ότι η δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» θα περιλαμβάνει:

 • Για τα ΙΧ, επιδότηση ίση με το 15% της λιανικής τιμής προ φόρων με όριο τα 5.500 ευρώ συν 500 ευρώ για την (προαιρετική) εγκατάσταση φορτιστή.
 • Εξαίρεση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου από τα τεκμήρια. Το μπόνους εφαρμόζεται μόνο για ηλεκτρικά (όχι για υβριδικά ΙΧ).
  – Για τα σκούτερ, επιδότηση 20% της λιανικής τιμής προ φόρων με όριο τα 800 ευρώ.
  – Για τα ποδήλατα, επιδότηση 40% της αξίας με όριο επίσης τα 800 ευρώ
  – Επιπλέον μπόνους απόσυρσης συμβατικού αυτοκινήτου ή δικύκλου (πλην ποδηλάτων) 1000 και 400 ευρώ αντίστοιχα.

Ως προς τα κίνητρα που αφορούν τις επιχειρήσεις, σε αυτά συγκαταλέγονται η έκπτωση δαπάνης για την αγορά και την μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού ή και plug-in υβριδικού οχήματος με την προσαύξηση να ανέρχεται στο 50% και 35% αντίστοιχα (75% ή 35% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές), αυξημένους συντελεστές απόσβεσης παγίων, κάλυψη του κόστους φόρτισης και της παροχής οχήματος σε εργαζόμενους χωρίς αυτά να τους επιβαρύνουν ως φορολογητέο εισόδημα, αλλά και εξαίρεση της αγοράς οχήματος μηδενικών ρύπων από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από φυσικά πρόσωπα.

Ταυτόχρονα ενθαρρύνεται μέσω φορολογικών κινήτρων και η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης καθώς προβλέπεται αυξημένος συντελεστής απόσβεσης παγίων και έκπτωση δαπάνης για την αγορά και εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης με την προσαύξηση να φτάνει το 50% και το 70% σε νησιωτικές περιοχές, ενώ στην περίπτωση αποκλειστικής χρήσης αυτών από τους εργαζόμενους η προσαύξηση θα ανέρχεται στο 30%.

Το …καλό παράδειγμα θα κληθεί να δώσει το Δημόσιο καθώς εισάγεται υποχρεωτική ποσόστωση στις δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο στόλος οχημάτων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται το 25% των νέων οχημάτων από τον Αύγουστο του 2021 να είναι ηλεκτρικά. Επιπροσθέτως, εισάγονται υποχρεωτικά «πράσινα» κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης στις διαδικασίες ανάθεσης του δημόσιου τομέα συμβάσεων που είναι συναφείς με χρήση στόλου οχημάτων, ώστε να έχουν προβάδισμα οι υποψήφιοι που διαθέτουν οχήματα χαμηλών εκπομπών.

Παράλληλα δρομολογείται η στήριξη της βιομηχανίας και η προσέλκυση επενδύσεων με την πρόβλεψη κινήτρων που στοχεύουν στην εγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων σε τεχνολογίες και τομείς της ηλεκτροκίνησης (μπαταρίες, φορτιστές, εξαρτήματα οχημάτων) στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

 • μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 5% και για πέντε κερδοφόρες χρήσεις,
 • αύξηση των συντελεστών απόσβεσης παγίων και δυνατότητα απόσβεσης της επένδυσης σε μόλις τρία χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας,
 • έκπτωση δαπάνης εργοδοτικών εισφορών κατά την φάση κατασκευής και ανεξάρτητα από την ηλικία του εργαζομένου με προσαύξηση της δαπάνης κατά 50%,
 • προσαύξηση της κεφαλαιουχικής δαπάνης για τα πάγια στοιχεία ενεργητικού της μονάδας κατά 15%.
 • επιτάχυνση της έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, προκειμένου η διεκπεραίωση της διαδικασίας να γίνεται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παλαιά εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα

Στην κατεύθυνση της μείωσης των ρύπων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών, επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος 4.000 ευρώ στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα παλαιού τύπου (τεχνολογίας Euro 4), με τα έσοδα που θα προκύψουν να προορίζονται μέσω του Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού για την ενίσχυση των φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών.

Ταυτόχρονα επιβάλλεται απαγόρευση των εισαγωγών των ακόμα παλαιότερων και εξαιρετικά ρυπογόνων οχημάτων (τεχνολογίας Euro 1,2 και 3).

Πηγή: ethnos.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη