Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Δήμοι: Δυνατότητα για προσλήψεις 4μηνιτών για την καθαριότητα σχολείων έως 31/12/2020

καθαριστριες

Στο πλαίσιο της σπουδαιότητας που ενέχει, με βάσει τις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας, ο παράγοντας καθαριότητα για την λειτουργία των σχολείων, προέκυψε μια νομοθετική δυνατότητα, η οποία κυριολεκτικά «λύνει τα χέρια» των Δήμων. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης, έως τις 31/12/2020, 4μηνιτών συμβασιούχων που θα απασχοληθούν ως προσωπικό καθαριότητας για τις σχολικές μονάδες. Σίγουρα πρόκειται για μια επιπλέον δυνατότητα που δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη από τους δήμους του Έβρου. Διαβάστε παρακάτω την είδηση:

Μια σημαντική για τους Δήμους ρύθμιση πέρασε “στα κρυφά”, στο παρά πέντε της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου την 14η Σεπτεμβρίου. Δίνει δυνατότητα στους Δήμους μέχρι την Πρωτοχρονιά να προσλαμβάνουν 4μηνίτες συμβασιούχους για την καθαριότητα των σχολείων, με εφαρμογή της κατά παρέκκλιση διαδικασίας του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, μέσα σε έγγραφο πλήθους “νομοτεχνικών βελτιώσεων” που κατέθεσε ο Βασίλης Κικίλιας στην Ολομέλεια λίγο πριν ψηφιστεί το Ν/Σ, υπήρχε και ολόκληρη νέα παράγραφος, η οποία όρισε ότι: 

«2. Έως τις 31.12.2020, οι Δήμοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων ΚΑΙ κατά την παρ.2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την προρρηθείσα ημερομηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν»

Ως γνωστόν, η παρ.2 του αρ. 24ου της ΠΝΠ ήταν η διαδικασία που οι Δήμοι μπορούσαν μέχρι 13 Σεπτεμβρίου να χρησιμοποιούν για να παίρνουν 4μηνίτες εκτάκτως λόγω κορωνοϊού. Η σύναψη των συμβάσεων γινόταν με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια Απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του. Αναβιώνει λοιπόν αυτή η διαδικασία, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ειδικά για 4μηνίτες καθαριότητας σχολείων.

Υπογραμμίζουμε ότι τους Δήμους αφορά και η παρ.1 του ίδιου άρθρου, συγκεκριμένα προσλήψεις ΙΔΟΧ από τους Δήμους για τον καθαρισμό των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Τροποποιείται σχετικά η υποπερ.ββ’ της περ.γ’ της παρ.1 του αρ.18 του ν.3870/2020, που είχε αντικατασταθεί με την παρ.1 του αρ.34 του ν.4713/2020, και αφορούσε μόνο τις σχολικές καθαρίστριες.

Το ψηφισθέν Ν/Σ ήδη δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. και ισχύει ως Νόμος 4722/2020. Η ανωτέρω ρύθμιση για τους 4μηνίτες, είναι πλέον η παρ.2 του αρ.39.

Το ΦΕΚ του Νόμου βρίσκεται ΕΔΩ και προς διευκόλυνση ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα από το ψηφισθέν κείμενο:

Πηγή: airetos.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη