Δήμος Αλεξανδρούπολης: Ο «Φιλόδημος» αναβαθμίζει τις υποδομές του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών η Πράξη: «Ανάπτυξη-αναβάθμιση υποδομών καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ.

Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς» προϋπολογισμού 73.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Ανάπτυξη-αναβάθμιση υποδομών καταφυγίου αδέσποτων
ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 57.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin