Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Παραλαβή 16 ποδηλάτων που θα χρησιμοποιούνται από τους πολίτες

Οκτώ συμβατικά και οκτώ ηλεκτρικά ποδήλατα ειδικής κατασκευής για δημόσια χρήση με την υποστήριξη του κατάλληλου λογισμικού, στο πλαίσιο του έργου «Green Urban Territories – Better Place to Live» (Πράσινες αστικές εδαφικές περιοχές-Καλύτερος τόπος για να ζήσεις) με ακρωνύμιο GUT-BPL, παρέλαβε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-Α ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014-2020 του άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Κλιματική Προσαρμογή διασυνοριακής προσαρμογής». Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Σβίλεγκραντ. Στο έργο σαν εταίροι συμμετέχουν οι Δήμοι Λιούμπιμετς, ο Δήμος Βόλβης και η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., μέλος της οποίας είναι και Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση των οικοσυστημάτων της διασυνοριακής περιοχής μέσω ενός κοινού μηχανισμού για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την υιοθέτηση διασυνοριακών πράσινων πρωτοβουλιών που σχετίζονται με αυτό.

Με την προμήθεια ηλεκτρικών και κοινών ποδηλάτων με τη λειτουργία τους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος δίνεται στους πολίτες η ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ή κοινό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντας το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι συγκεκριμένα προκειμένου να είναι εύκολη η λειτουργία και η συντήρησή τους.

Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε τέσσερα σημεία εντός του αστικού ιστού (Δημαρχείο, Μουσικό Γυμνάσιο, πάρκο ΚΑΠΗ, Μύλος Μασούρα) ώστε να διευκολύνουν τους δημότες στις μετακινήσεις τους.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη