Δήμος Μαρώνειας – Σαπών: Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε έργα για ΑΜΕΑ και απαραίτητη οδοποιία

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ των αποφάσεων της ξεχωρίζουν οι κάτωθι:

Η έγκριση υποβολής στο ΕΠΑΝΕΚ πρότασης χρηματοδότησης του Έργου «Δημιουργία προσβάσιμων ολοκληρωμένων θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών», που αφορά τη δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών μη μόνιμων υποδομών για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα σε επιλεγμένες θέσεις των ακτών κολύμβησης στον Δήμο Μαρώνειας – Σαπών.

Επίσης η έγκριση των τευχών και τρόπου δημοπράτησης του Έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικών οδικών δικτύων στην Δημοτική Ενότητα Σαπών».

Τέλος, η αποδοχή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών του Έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin