Δήμος Ορεστιάδας: Σημαντική ανακοίνωση για τα αθλητικά σωματεία

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4726/2020 προβλέπεται ρητά ότι: «…Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/522 (Α΄148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου».

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε τα μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που κάνουν χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες της αίτησης ένταξής τους σε αυτό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής, δύναται εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4726/2020, περί αποχώρησης τους από τις εγκαταστάσεις.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin