Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Δήμος Σαμοθράκης: Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες νομιμοποίησης του οργανωμένου δημοτικού κάμπινγκ της Πλατιάς

Με ανάρτησή του σε λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος Σαμοθράκης σε δημοφιλή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνει για το γεγονός της νομιμοποίησης του οργανωμένου δημοτικού κάμπνγκ της Πλατιάς, έπειτα από την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών. Επομένως, για πρώτη φορά από την έναρξη της λειτουργίας του, το εν λόγω κάμπινγκ λειτουργεί υπό καθεστώς νομιμότητας και ίσως η ενέργεια αυτή αποτελεί προάγγελο εξελίξεων και για άλλες αντίστοιχες στο μέλλον…Διαβάστε την ανάρτηση του Δήμου Σαμοθράκης:

«Ολοκληρώθηκε στις 17/08/2020, μετά την κατάθεση όλων των προαπαιτούμενων εγγράφων, η υποβολή της δήλωσης γνωστοποίησης λειτουργίας του Δημοτικού Κάμπινγκ της Πλατιάς στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, my business support, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.(ν.4442/2016 και ΚΥΑ8592/2017 ΦΕΚ1723/Β/19/05/2017).

Ως εκ τούτου,για πρώτη φορά το κάμπινγκ λειτουργεί υπό καθεστώς νομιμότητας και ο Δήμος Σαμοθράκης δύναται να εισπράττει αντίτιμο διαμονής. Προηγήθηκε σειρά αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, εγγραφή στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και πολύμηνες προσπάθειες. Εκκρεμεί η κατάταξη κατηγορίας τουριστικής επιχείρησης, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Επόμενος στόχος μας είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η βελτίωση των υποδομών του κάμπινγκ, ώστε με βάση τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και απολύτως νομιμοποιημένα, να διεκδικήσουμε το μεγαλύτερο ανταποδοτικό όφελος για τον Δήμο και τους κατοίκους του νησιού, αλλά και να εξασφαλίσουμε στους επισκέπτες ουσιαστικές παροχές, ποιότητα και ασφάλεια κατά τη διαμονή τους».

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη