Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Δήμος Σαμοθράκης: 713.000€ για τον δρόμο Αλώνια – Χώρα – Εργασίες υδρογεώτρησης στον Προφήτη Ηλία

Στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση τοπικού δικτύου Χώρας –Αλωνίων» με την υπ. αρ. 18257/30-9-2020 απόφαση της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Το έργο υποβλήθηκε από τον Δήμο Σαμοθράκης στις 03-04-2019 κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (40411/02.08.2018). Eντάχθηκε 18 μήνες αργότερα στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και προσωπική επικοινωνία του Δημάρχου με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ.Θεοδωρικάκο.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται ασφαλτόστρωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου που συνδέει την Χώρα με τα Αλώνια μήκους 1.015 μέτρων και εκτιμούμε ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Έργα αξιοποίησης υδρογεώτρησης στον Προφήτη Ηλία

Εν τω μεταξύ ξεκίνησαν οι εργασίες για την αξιοποίηση της υδρογεώτρησης Προφήτη Ηλία, στη θέση Άγιος Νικόλαος. Μετά από αίτημα της Δημοτικής Αρχής προς το Υπουργείο Εσωτερικών (6346/12.12.2019), εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 320.000€ για την “Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές υδροδότησης οικισμών νήσου Σαμοθράκης-αντιμετώπιση λειψυδρίας“.

Το έργο «Αξιοποίησης υδρογεώτρησης Προφήτη Ηλία», προϋπολογισμού 219,617,88€ συμβασιοποιήθηκε στις 25/08/2020 (4527/25.08.2020). Περιλαμβάνει κατασκευή δεξαμενής 40 κ.μ, Η/Μ εξοπλισμό της γεώτρησης, δίκτυο ύδρευσης από την γεώτρηση έως το υδραγωγείο του Προφήτη Ηλία και δίκτυο ύδρευσης από τη γεώτρηση έως το υδραγωγείο Σελί. Με αυτό το έργο λύνεται οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης των οικισμών Προφήτη Ηλία, Καστέλι, Δάφνες και Σελί. Επίσης, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ηλεκτροδότησης του έργου.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη