Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024

Θωρακίζονται αντιπυρικά τα σχολεία στους Δήμους Σουφλίου και Ορεστιάδας

Την ευκαιρία να αποκτήσουν αντιπυρική προστασία όλες οι σχολικές μονάδες στους δήμους Σουφλίου και Ορεστιάδας δίνει η εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που επέτυχαν οι ακριτικοί δήμοι του Έβρου. Διαβάστε αρχικά το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου Σουφλίου:

Σε δύο ακόμη χρηματοδοτήσεις εντάχθηκε επιτυχώς ο Δήμος Σουφλίου. Η πρώτη αφορά χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και το “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας”. Η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτείται με 104.160€ και αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουφλίου.

Η συγκεκριμένη μελέτη, όπως και άλλες που ακολουθούν, μεταξύ των οποίων είναι και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολικών κτιρίων, αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια που γίνεται για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υποδομών προς όφελος των μαθητών.

Η δεύτερη χρηματοδότηση με το ποσό 171.616€, αφορά την ένταξη του Δήμου Σουφλίου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” για το έτος 2020 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Η ένταξη σχετίζεται με την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων.

Αντίστοιχα το δελτίο τύπου του Δήμου Ορεστιάδας:

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» της πράξης με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας” συνολικού προϋπολογισμού 191.580,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)».

Με την υλοποίηση του έργου θα έχει στην διάθεσή της η εκπαιδευτική κοινότητα όλες τις απαραίτητες υποδομές για την πυροπροστασία. Κύριο μέλημά μας αποτελεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη