Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Δήμος Ορεστιάδας: Ανεβαίνουν οι τόνοι προεκλογικά

Είναι γνωστό ότι όποιος παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στον Δήμο Ορεστιάδας, δεν πλήττει.  Τα διάφορα θέματα που προκύπτουν, αλλά και η ιδιοσυγκρασία αρκετών πολιτικών προσώπων της περιοχής, οδηγούν κάποιες φορές σε αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους.

Πρόσφατο παράδειγμα η συζήτηση που έγινε για ορισμένα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το υδροηλεκτρικό του φράγματος Θεραπειού-Κυπρίνου και κάποια επενδυτικά σχέδια για ανεμογεννήτριες. Για το δεύτερο θέμα και στο παρελθόν σημειώθηκαν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των παρατάξεων, ακόμα και με υπονοούμενα προσωπικού χαρακτήρα.

Το ίδιο έγινε και κατά τον απολογισμό του Δήμου, όταν ο Δήμαρχος Βασίλης Μαυρίδης υπεραμύνθηκε των προσωπικών του επιλογών για διαφορετική αντιμετώπιση που επιφύλαξε σε ομοειδή επενδυτικά σχέδια, αλλά και για τις επιλογές του στο θέμα του υδροηλεκτρικού φράγματος. Εκεί, αφέθηκαν και υπονοούμενα για ιδιωτικά συμφέροντα που έχουν τοπικούς εκπροσώπους, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον του Τριγώνου.

Είναι βέβαια θεμιτό να θέλει να προστατέψει ο Δήμαρχος μιας περιοχής το φυσικό περιβάλλον του Δήμου του, αλλά όταν γίνονται δημόσια καταγγελίες για “συμφέροντα” ή για “πιόνια” που εκπροσωπούν μεγάλα έργα, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Οι δημότες Ορεστιάδας πρέπει να γνωρίζουν σε ποια έργα αναφέρεται ο Δήμαρχος και για ποιους αφήνει αιχμές. Σε αντίθετη περίπτωση, αιωρούνται υποψίες που οδηγούν σε φήμες και διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Οποιαδήποτε μεγάλη επένδυση στον βορειότερο Δήμο της Ελλάδας, αποτελεί εν δυνάμει αναζωογονητικό στοιχείο. Θα πρέπει να εξετάζεται με διαφάνεια και καλή πίστη. Πέρασαν οι εποχές της ευδαιμονίας που είχαμε την πολυτέλεια να υψώνουμε τείχη, για διάφορους λόγους, απέναντι σε επενδύσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν θέσεις εργασίας και έσοδα για την τοπική κοινωνία. Η συνεχιζόμενη οικονομική παρακμή και η πληθυσμιακή αποψίλωση του Τριγώνου, οδηγεί την περιοχή με μαθηματική ακρίβεια στην “ερήμωση”.

Όλοι οι επενδυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Να κρίνονται με διαφάνεια, για να μπορούν οι πολίτες να βγάζουν ασφαλή συμπεράσματα για το αν είναι επωφελείς αυτές οι επενδύσεις για τον τόπο και αν είναι συμβατές με το περιβάλλον.

Μόνο έτσι δημιουργείται η καλή φήμη για μια περιοχή, ότι μπορεί να υποδεχθεί ομαλά μεγάλες επενδύσεις. Ειδικά για τους τοπικούς πολιτικούς και τους εκπροσώπους στην αυτοδιοίκηση, στην κατάσταση που έχουμε φτάσει, όποιος κατορθώνει να φέρνει με δική του πρωτοβουλία και επαφές, σοβαρούς υποψήφιους επενδυτές στην περιοχή, είναι άξιος συγχαρητηρίων.

Οπότε, οι οποιεσδήποτε καταγγελίες υπάρχουν για αδιαφάνεια και “προσωπικά συμφέροντα”, θα πρέπει να συνοδεύονται από ονόματα και αποδεικτικά στοιχεία. Και όπου υπάρχει αποδεδειγμένος δόλος ή παρανομία, να αποδίδεται ευθύνη νομική, κοινωνική και πολιτική. 

Βρισκόμαστε στο 2023. Πέρασαν οι εποχές που στο βωμό της προσωπικής εκλογικής νίκης, ο καθένας μπορούσε να λέει ό,τι θέλει ελαφρά τη καρδία. Τέτοιες συμπεριφορές οδηγούν σε στασιμότητα και παρακμή. Δεν αξίζουν στην Ορεστιάδα και στους δημότες της, οι οποίοι δικαιούνται να γνωρίζουν με ονόματα και αριθμούς όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Οποιαδήποτε άλλη διαχείριση τέτοιων θεμάτων είναι απαράδεκτη και επιζήμια για τον τόπο.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη