Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Δημοσχάκης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για «ξεμπλοκάρισμα» της απόδοσης-συμψηφισμού του μισθολογικού κόστους 12% στις επιχειρήσεις της Θράκης

Με κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α, Αναστάσιος Δημοσχάκης, προτείνει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στους όρους καταβολής των οφειλόμενων ποσών από την επιδότηση του μισθολογικού κόστους 12% στις επιχειρήσεις της Θράκης!

Η πρόταση αυτή αποτελεί την εκπεφρασμένη κοινή συνισταμένη όλων των θεσμικών και μη εμπλεκομένων στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Θράκη.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή παρατίθεται τεκμηριωμένα ότι οι προβλεπόμενοι από την εκδοθείσα εγκύκλιο 46609/343/2020 όροι που αφορούν την εκκαθάριση και των προσδιορισμό των οφειλομένων ποσών του μισθολογικού
κόστους 12% δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν στους επιχειρηματίες της περιοχής.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι η εφαρμογή του κανόνα De Minimis για τις οφειλές περιόδου 2010-2015 δεν προβλέπεται ούτε από το Νόμο ούτε από τις σχετικές ΚΥΑ.

Τονίζεται ότι οι Δικαστικές αποφάσεις (όλες υπέρ των επιχειρήσεων) αναγνωρίζουν το σύνολο της οφειλής, καθώς κι ότι πολλές εκ των επιχειρήσεων έχουν εκχωρήσει το σύνολο των ποσών σε τράπεζες ή στο Δημόσιο, εκχώρηση από την οποία δεν δύνανται να υπαναχωρήσουν.

Ο βουλευτής προτείνει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει ότι η εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης δεν θα εμπίπτει στις διατάξεις του κανονισμού 1407/2013 (κανόνας De Minimis).

Υπογραμμίζει ότι με αυτόν το τρόπο η Κυβέρνηση θα δικαιώσει την νομοθετημένη πρόθεση της Βουλής των Ελλήνων για την απόδοση του μισθολογικού κόστους, θα προστατέψει τις επιχειρήσεις της περιοχής από συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού & θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία του Δημοσίου και της Κυβέρνησης ως συνομιλητή με τον επιχειρηματικό κόσμο & όχι μόνον…

Τέλος τονίζει ότι δεν θα καταφύγουν οι επιχειρήσεις σε νέες νομικές διεκδικήσεις έναντι του δημοσίου και δεν θα απαξιωθούν όλα τα μέτρα στήριξης που έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων λόγω COVID-19.

Ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι το μέτρο ενίσχυσης μέσω της επιδότησης του μισθολογικού κόστους αποτελούσε μέτρο κατά της ανεργίας και υπέρ των εργαζομένων, ενώ δικαίωνε τους εργοδότες που συνέβαλαν στην αύξηση του εργατικού δυναμικού! Ακολουθεί η Επιστολή:

Αγαπητέ Υπουργέ,

Με την καλησπέρα κοινοποιώ το αναγραφόμενο στο θέμα αντικείμενο & παρακαλώ θερμά όπως δώσεις την ανάλογη προσοχή με την πρέπουσα παρέμβαση – πρόταση μου!!!

Η εκδοθείσα Εγκύκλιος 46609/343/2020 αδικεί τις επιχειρήσεις λόγω της επίμονης θέσης υπηρεσιακών κύκλων στον κανόνα De Minimis αλλά και της απροσδιοριστίας αφενός στην εκκαθάριση και προσδιορισμό των οφειλομένων ποσών και αφετέρου στον χειρισμό του συμψηφισμού μελλοντικών απαιτήσεων.

 1. Ο Νόμος 4706/2020 αφορά οφειλές ετών 2010-2015 του Νόμου 1768/88 σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό και όχι τυχόν νέες επιδοτήσεις.
 2. Ούτε ο Νόμος, ούτε η ΚΥΑ μεταβάλλουν το καθεστώς ενίσχυσης από ΓΑΚ σε De Minimis!
 3. Οι Δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, είναι όλες υπέρ των επιχειρήσεων & αναγνωρίζουν το σύνολο της οφειλής.
 4. Επιχειρήσεις έχουν εκχωρήσει ήδη τα οφειλόμενα ποσά στο Δημόσιο ή στις τράπεζες και τυχόν παραίτηση τους είναι ποινικά κολάσιμη…
 5. Επίσης Επιχειρήσεις έχουν φορολογηθεί για το σύνολο της οφειλής του Δημοσίου.
 6. Αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας να εφαρμόζει το Νόμο και να τεκμηριώνει ικανοποιητικά τις αποφάσεις αυτές.

Η εφαρμογή του Κανόνα De Minimis για οφειλές της περιόδου 2010-2015 με σημερινή ημερομηνία:

 1. Αναιρεί την εκφρασθείσα πολιτική βούληση της Βουλής των Ελλήνων.
 2. Εκθέτει την Δημόσια Αρχή για την σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής.
 3. Δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις της Θράκης.
 4. Απαξιώνει όλα τα πρόσφατα μέτρα λόγω COVID-19 που έχει πάρει η Κυβέρνηση για την ανακούφιση των επιχειρήσεων & των εργαζομένων στην Θράκη.
 5. Υποχρεώνει τις Επιχειρήσεις να συνεχίσουν την δικαστική διεκδίκηση για την έντοκη καταβολή των οφειλόμενων.
 6. Καθιστά ως αναξιόπιστους συνομιλητές το Δημόσιο και την Κυβέρνηση.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται:

 1. Η κατάργηση της ΚΥΑ 46609/343/12.11.2020 και της αντίστοιχης εγκυκλίου.
 2. Η επανέκδοση της ΚΥΑ 34341/5991/18.9.2020 όπως συμπληρώθηκε & διορθώθηκε από την ΚΥΑ 42407/8205/16.10.2020 συμπληρωμένη με διάταξη
  που θα ορίζει ρητά, ότι ο ψηφισμένος νόμος 4706/2020 θα εφαρμοστεί κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του νόμου 4152 / 2013 και δεν θα εμπίπτει στις διατάξεις του κανονισμού 1407/2013 (κανόνας De Minimis)
 3. Πληρέστερη λύση & υπαλλακτικά θα αποτελούσε η προσθήκη στο άρθρο 26 του νόμου 4722/2020 που κυρώνει την ΠΝΠ COVID-19 της αντίστοιχης
  διατύπωσης, δηλαδή ότι «ο συμψηφισμός θα εφαρμοστεί κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του νόμου 4152/2013 και δεν θα εμπίπτει στις διατάξεις του
  κανονισμού 1407/2013 (κανόνας De Minimis). Με αυτό τον τρόπο οι υπάλληλοι του αρμοδίου Υπουργείου & του ΟΑΕΔ, απαλλάσσονται πλήρως σε ότι αφορά την εισήγηση τους ικανοποιώντας ταυτόχρονα το επιχειρείν που απαράδεκτα έχει αδικηθεί για την περίοδο 2010-2015 !

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την απόφαση 305/2020 του ΣΤΕ & τις πρωτόδικες αποφάσεις που δικαιώνουν τις Επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ και το άρθρο 106 παρ 1 του εν ισχύει Συντάγματος!!!

Ειδική σημείωση:

Αξιότιμε υπουργέ,

Η επιδότηση μισθολογικού κόστους 12% αποτέλεσε ένα μέτρο υπέρ των εργαζομένων, κατά της ανεργίας ενώ δικαίωσε όσους επιχειρηματίες συνέβαλαν στην υγιή και σύννομη αύξηση του εργατικού δυναμικού στην
περιοχή.

Η Χώρα μας κατέστη για πρώτη φορά στην ιστορία της υπερήμερη στην καταβολή των οφειλομένων επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ καθώς ολιγώρησε επί 5 έτη να καταβάλλει τα οφειλόμενα στις επιχειρήσεις, “βαφτίζοντας” μάλιστα την εν λόγω ενίσχυση αντίθετη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Επί σειρά ετών κρατήσαμε το θέμα “ζωντανό” και σε συνεργασία με την Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη φτάσαμε το ζήτημα στην Ε.Ε! Η εισήγηση της Αρμόδιας Επιτρόπου αποτέλεσε την νομική/διεκδικητική βάση για να
νομοθετήσει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την αποκατάσταση μια αδικίας την οποία αναδείξαμε όλοι με βουλευτικά, δημόσια κλπ αξιώματα…!!!

Είμαι σίγουρος ότι θα εξετάσετε με την προσοχή και την σύνεση που σας διακρίνει τις εν λόγω προτάσεις που θα επισφραγίσουν μια ιστορική νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης μας!!!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη