Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Δημοσχάκης: Χρηματοδοτική στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων που συστήνονται από τα ΤΟΕΒ & τον ΓΟΕΒ του Έβρου και της Θράκης

Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προέβη (29/12) ο βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α., Αναστάσιος Δημοσχάκης καταθέτοντας Γραπτή Ερώτηση προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, επικαιροποιώντας εκ νέου το ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων και της σύστασης αυτών από τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) & τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) του Ν. Έβρου.

Όπως επισημαίνει, ο Νόμος 4513/2018 [ΦΕΚ Α΄9/23.01.2018] κατέστησε εφικτή την σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων, από φυσικά, καθώς και από νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

Αποτελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα χρήσιμο εργαλείο για τον πρωτογενή τομέα του Έβρου, όπως έχει αναδείξει άλλωστε και κατά το παρελθόν μέσω των κοινοβουλευτικών του παρεμβάσεων.

Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) & οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) σε όλη την επικράτεια και ειδικότερα στον ακριτικό Έβρο, έχουν προβεί στη σύσταση ή βρίσκονται σε διαδικασία σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων προκειμένου να καλύψουν το μεγάλο ενεργειακό κόστος με το οποίο είναι επιφορτισμένοι.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει, μερικοί εξ αυτών οφείλουν δυσβάσταχτα ποσά στη Δ.Ε.Η., ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου διεκόπη η ηλεκτροδότηση με δυσάρεστες συνέπειες, έναν ορατό κίνδυνο που είχε αναδείξει σε έγκαιρο χρόνο ο ίδιος μέσω Γραπτών Ερωτήσεων κι όχι μόνον.

Ο βουλευτής ζητά, την πρόβλεψη προγραμμάτων χρηματοδότησης των συγκεκριμένων κοινοτήτων προκειμένου να μπορέσουν οι Οργανισμοί να ανταποκριθούν στην πραγματοποίηση της επένδυσης, είτε μέσω των Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ε.Ε. είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τέλος, υπογραμμίζει τα πολλαπλά οφέλη που αναμένεται να διασφαλίσει η στήριξη των συμμετοχικών πρωτοβουλιών των αγροκτηνοτρόφων της περιοχής, όπως λόγου χάριν η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση του κόστους παραγωγής & φυσικά η αύξηση του εισοδήματος.

Ακολουθεί αναλυτικά η Ερώτηση:

Με τον Νόμο 4513/2018 ΦΕΚ Α΄9/23.01.2018 & στον αντίποδα της ΕΕ εξασφαλίστηκε η δυνατότητα σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων τόσο από φυσικά πρόσωπα όσο και από νομικά, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

Η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε επιτυχώς από Κράτη- Μέλη της ΕΕ, αποτελεί καλή συνταγή, γιατί ο σκοπός αυτού του πρόσφατου νόμου είναι η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μέσα από την καινοτομία στον ενεργειακό τομέα!

Η συνέργεια αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση της σημερινής ενεργειακής ένδειας και στην προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, εξασφαλίζοντας παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια της απαραίτητης ενέργειας.

Βάσει του νέου νομικού πλαισίου αλλά & της συνεχούς ενθάρρυνσης μας, οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) & ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Έβρου έχουν συστήσει ή σχεδιάζουν να συστήσουν Ενεργειακές Κοινότητες προκειμένου να καλύψουν το αναλογούν ενεργειακό κόστος!

Αυτά τα δυσβάστακτα έξοδα έχουν φέρει πολλούς από αυτούς τους οργανισμούς σε δυσχερή οικονομική θέση με αποτέλεσμα να προβούν στη διακοπή της λειτουργίας τους!

Επίσης η Δ.Ε.Η σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκεται σε αδυναμία είσπραξης των χρωστούμενων από τους εν λόγω Οργανισμούς με αποτέλεσμα να προβαίνει ακόμη & σε διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Όλη αυτή η δυσάρεστη κατάσταση επιβαρύνει τον αγροτικό κόσμο αφού οι συγκεκριμένοι οργανισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόοδο & στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή μας.

Προκειμένου να αποτραπούν ακραίες καταστάσεις, αλλά και για να δρομολογηθούν αναπτυξιακές προοπτικές πολλοί εξ αυτών προχώρησαν με την φιλοπρόοδη στάση μας στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που τους παρέχει ο Ν.4513/2018 περί σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων!

Έχουν συστήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία σύστασης αυτών κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, με στόχο την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων για την παραγωγή, πώληση ή ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην υλοποίηση αυτής της επένδυσης ζητούν την βοήθεια της πολιτείας & διεκδικούν την εξασφάλιση της απαιτούμενης επιδότησης μέσω των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την ΕΕ ή από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η στήριξη των συμμετοχικών πρωτοβουλιών των αγροκτηνοτρόφων μας εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά & στην αύξηση του εισοδήματος, συντελώντας έτσι στην επίτευξη του Εθνικού ενεργειακού στόχου του 2030 μέσα από τις Α.Π.Ε!!!

Κατόπιν των ανωτέρω Ερωτάσθε:

Είναι στις προθέσεις σας να συντάξετε προγράμματα επιδότησης των Ενεργειακών Κοινοτήτων που έχουν συσταθεί από τους ΤΟΕΒ & ΓΟΕΒ του Έβρου & της Θράκης προκειμένου να εγκαταστήσουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις ανάγκες τους είτε για πώληση είτε για συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας?

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη