Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Δημοτική Αστυνομία: Ανοίγει τώρα η πλατφόρμα για τα αιτήματα των δήμων

Ανοίγει από μέρα σε μέρα ανοίγει η πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών για να δηλώσουν οι δήμοι -επίσημα πλέον- τις μόνιμες θέσεις που επιθυμούν να καλύψουν με την προκήρυξη της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά τους υποψηφίους, αφορά όμως τους δήμους όλης της χώρας.

Η διαδικασία θα είναι περιορισμένου χρόνου, προκειμένου να εκδοθεί σύντομα η νέα προκήρυξη.

Ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθεί είναι συγκεκριμένος. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών Μ. Βορίδη θα προσληφθούν 1.264 δημοτικοί αστυνόμοι σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του workenter.gr δεν θα διατεθούν θέσεις μόνο σε πολύ μικρούς δήμους, που  -όπως υποστηρίζουν στο υπ. Εσωτερικών- δεν έχουν ανάγκη τις συγκεκριμένες προσλήψεις.

Ταυτόχρονα, με την δήλωση των επίσημων αιτημάτων στη πλατφόρμα του ΥΠΕΣ, θα γίνει και ορθολογική κατανομή των αναγκών μεταξύ των δήμων, με προτεραιότητα την ενίσχυση των ΟΤΑ που έχουν, ήδη, δημοτική αστυνομία.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει εξ΄ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ. Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Γίνονται δεκτοί, όλοι οι τίτλοι σπουδών

Προσόντα

Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που επεξεργαζόταν το προηγούμενο διάστημα το υπ. Εσωτερικών -και εν αναμονή του τελικού κειμένου της προκήρυξης- ισχύουν τα εξής:

  • Απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ο έτος και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος.
  • Για τα φυσικά προσόντα των υποψηφίων γυναικών, προβλέπεται να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ (αντί 1,65 μ), ενώ για τους άνδρες παραμένει ως απαιτούμενο ύψος το 1,70 μ.
  • Απαιτείται ως τυπικό προσόν η γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση της οποίας θα πρέπει και να πιστοποιείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Ως τυπικό προσόν συμπεριλαμβάνεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν έχουν πιστοποίηση γνώσης κάποιας από τις προβλεπόμενες ξένες γλώσσες ή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και επομένως συντελείται κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ουσιώδης αναβάθμιση από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού που θα προσλαμβάνεται από εδώ και στο εξής στην Δημοτική Αστυνομία.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τον βαθμό τίτλου σπουδών, την εντοπιότητα, τη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (εκτός εκείνης που αποτελεί απαραίτητη υπόθεση) και την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου.

ΠΗΓΗ: workenter.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη