Σάββατο 20 Ιουλίου 2024

Δικαστική Αστυνομία: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ για 500 θέσεις – Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1ΔΑ/2023 για την πλήρωση 500 οργανικών θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας (Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στη “Διαύγεια” (ΑΔΑ: ΨΣΑΛΩ-2ΧΛ), στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης: www.ministryofjustice.gr και στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (κεφάλαιο Β΄ και παράρτημα Β΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την Τρίτη 10 Οκτωβρίου και ώρα 08:00, και λήγει την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ταχυδρομικά στο υπουργείο Δικαιοσύνης πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση (κεφάλαια Δ΄ και Ε΄).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη