Τρίτη 23 Απριλίου 2024

ΔΥΠΑ: 2 στους 3 ωφελούμενους των προγραμμάτων απασχόλησης συνεχίζει να εργάζεται 12 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος

Για πρώτη φορά, η ΔΥΠΑ προχώρησε στην αξιολόγηση των προγραμμάτων απασχόλησης, αναφορικά με την εξέλιξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας μετά το τέλος της επιδοτούμενης εργασίας, στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους.

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΔΥΠΑ ανέλυσε συνδυαστικά στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ και από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για συνολικά 40.000 ωφελούμενους11 διαφορετικών προγραμμάτων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας της περιόδου Ιουνίου 2020 – Δεκεμβρίου 2021.

Οι συγκεκριμένες δράσεις επιχορηγούν τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας, μέσω της επιδότησης ποσοστού του μισθού και των εισφορών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζει η κάθε δημόσια πρόσκληση.

Ειδικότερα, ο έλεγχος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναζήτησε την ύπαρξη εργασιακής σχέσης (σε οποιονδήποτε εργοδότη) σε 3 χρονικά σημεία: 1 ημέρα, 6 μήνες και 12 μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων:

● 74% των ωφελουμένων εργαζόταν 1 ημέρα μετά την λήξη του προγράμματος

● 70% των ωφελουμένων εργαζόταν 6 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος

● 64% των ωφελουμένων εργαζόταν 12 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος

Η σύνοψη των κύριων αποτελεσμάτων της μελέτης είναι αναρτημένη στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/storage/statistika-stoikheia/meletes-analyseis/prodimosiefsi-aksiologhsh-programmaton-neon-theseon-ergasias.pdf

Πηγή: thracenews.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη