Κυριακή 21 Απριλίου 2024

Εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης της Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης -Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης της Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης, όπως έγινε γνωστό από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στο εξής και για 20 μέρες, οι ενδιαφερόμενοι των περιοχών που πρόκειται να γίνει η επέκταση, θα μπορούν να ενημερωθούν για τα σχέδια και να κάνουν ενστάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης:

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την υπ’ αριθμ. 20/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:97H6ΩΨΟ-9ΒΞ) ενέκρινε την «Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ν. Χηλής (Τμήμα της ΠΕ IV)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των ανωτέρω, καθώς τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, διαγράμματα κλπ) θα είναι αναρτημένα στο Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (2ος όροφος παλιό Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης) από την 1η μέρα ανάρτησης και για 20 ημέρες για την υποβολή πιθανών ενστάσεων.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email