Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για φωτοβολταϊκά στην Αλεξανδρούπολη

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων έλαβε το έργο για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταïκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,277MW και των συνοδών του έργων, στη θέση «ΚΑΒΗΣΣΟΣ», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «Heliopolis 6 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 11,277MW στη θέση «ΚΑΒΗΣΣΟΣ» που εμπίπτει εντός των ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Φερών & Τριφυλλίου της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου.

Ο Φ/Β σταθμός προβλέπεται να εγκατασταθεί σε δέκα (10) αγροτεμάχια, τα οποία ενοποιούνται σε επτά (7) διακριτά πολύγωνα, συνολικής έκτασης 134,457 στρέμματα.

Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, ο φ/β σταθμός αποτελείται από τα παρακάτω βασικά δομικά στοιχεία και εγκαταστάσεις:

  • 18.795 φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστικής ισχύος 600 W έκαστο τα οποία θα εγκατασταθούν σε μεταλλικές βάσεις στήριξης με τη μέθοδο της μπετόμπηξης,
  • μεταλλικές βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων,
  • 15αντιστροφείς (inverters) ονομαστικής ισχύος 250kW και 21 αντιστροφείς ονομαστικής ισχύος 350kW,
  • οικίσκοι διαστάσεων 2,5*4,5*2,4μ
  • καλωδιώσεις, γειώσεις, υλικά διασύνδεσης,
  • περίφραξη των πολυγώνων,
  • συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας.

Η πρόσβαση στα πολύγωνα του έργου εξυπηρετείται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και δεν απαιτούνται διανοίξεις δρόμων.

Θα εγκατασταθεί σύστημα γείωσης/αντικεραυνικής προστασίας, περιμετρικό σύστημα ασφαλείας και σύστημα φωτισμού, καθώς και σύστημα πυρασφάλειας.

Περιμετρικά κάθε αγροτεμαχίου θα κατασκευασθεί περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ από δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2.0–2.5 μέτρων, σύμφωνα με του όρους της παρούσας.

Ο σταθμός θα συνδεθεί μέσω υπόγειας γραμμής διασύνδεσης μήκους 7,26χλμ. στον νέο Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης 20/150kV «ΚΑΒΗΣΣΟΣ», ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Πηγή: ypodomes.com

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη