Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Εκσυγχρονίζεται πλήρως το εργαστήριο του 6ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης

Μία δωρεά ιδιαίτερα σημαντική για τους μαθητές του 6 Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης έγινε από την τη Pharmethen και σε συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜΘ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του σχολείου, ο εξοπλισμός είναι πλήρης με στόχο οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις θετικές επιστήμες.  

«Πλήρης εκσυγχρονισμός με εξειδικευμένο εξοπλισμό των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Κομοτηνής και του 6ου Πειραματικού Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης από τη Pharmethen και σε συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜΘ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ.

Χάρη στην εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία της μεγάλης φαρμακοβιομηχανίας που βρίσκεται στην περιοχή μας αναβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς οι μαθητές έχουν πια τη δυνατότητα να εξοικειωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και με βιωματικό τρόπο με τις θετικές επιστήμες.

Ευχαριστούμε την φαρμακοβιομηχανία Pharmathen, για την δωρεά εξοπλισμού οργάνων χημείου στο 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης. Αξιέπαινη πράξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και συνεισφοράς της Pharmathen προς την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και παράδειγμα προς μίμηση

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη