Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Επιμελητήριο Έβρου: Τι ισχύει για τις μεταχρονολογημένες επιταγές

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1259/2020 με την οποία καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 «Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής» του ν. 4753/2020, για την υπαγωγή, από τη δημοσίευση του ν. 4753/2020 και μέχρι την 31-12-2020, αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που,

  • είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 1,
  • είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών
    μεγαλύτερο του 50% για την περίοδο Απριλίου έως Σεπτεμβρίου 2020
    , σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.

Σε σχετική ανάρτηση του Επιμελητηρίου Έβρου [ΕΔΩ], υπάρχουν δημοσιευμένες όλες οι προϋποθέσεις για την χρήση του μέτρου από τους δικαιούχους, όπως επίσης και όλοι οι ΚΑΔ που εμπίπτουν στη νέα διάταξη.

Πρόκειται για μία θετική εξέλιξη, η οποία αναμένεται να προσφέρει μία σχετική ανακούφιση σε πολλούς επαγγελματίες που αυτή την περίοδο πασχίζουν να διαχειριστούν τις οικονομικές συνέπειες που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη