Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Επιτροπή για τον Έβρο χωρίς τον “Έβρο”…Δεν συμμετέχει κανένας δήμος του Έβρου στην επιτροπή ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών

3 μήνες μετά τις καταστροφικές φωτιές και αφού έχουν γίνει ανακοινώσεις επι ανακοινώσεων, τώρα περάσαμε και στην σύσταση επιτροπής…Επιτροπή για την κατάρτιση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τον Έβρο, από την οποία απουσιάζει εντελώς το τμήμα δασολογίας του ΔΠΘ αλλά και κάποιος εκπρόσωπος από τους δήμους που κάηκαν, απόφαση που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Ειδικά για το τμήμα δασολογίας, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την επιτροπή, καθώς εξ αντικειμένου έχει την γνώση για να συνδράμει με σχέδιο και προτάσεις με το κατάλληλο προσωπικό που γνωρίζει σε βάθος το Δάσος της Δαδιάς. Αντ’ αυτού, η επιτροπή περιλαμβάνει δύο άτομα από το αντίστοιχο τμήμα του ΑΠΘ.

Υπενθυμίζουμε, ότι κατά την παρουσία του ο πρωθυπουργός στην Αλεξανδρούπολη, στις 11 Σεπτεμβρίου, είχε προχωρήσει σε σχετικές αναφορές για την αξιοποίηση του ΔΠΘ σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση, όπως και άλλα κυβερνητικά στελέχη που έλεγαν, ότι η αξιοποίηση ειδικότερα του τμήματος δασολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων του ΔΠΘ ήταν δεδομένη.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, από την πλευρά της κυβέρνησης υπήρχε δέσμευση για συγκεκριμένα πρόσωπα της σχολής επιστημών γεωπονίας και δασολογίας του ΔΠΘ, τα οποία αναμένονταν να αποτελέσουν μέλη της επιτροπής συμβάλλοντας στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον Έβρο, ειδικά και μετά την παρουσία τους στην αρμόδια επιτροπή της βουλής προ ημερών ενημερώνοντας για τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Στη 16μελή επιτροπή το ΔΠΘ εκπροσωπείται από τον πρύτανη Φώτη Μάρη και δύο καθηγητές οικονομικών, ενώ η εκπόνηση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2023, χωρίς βέβαια να γνωστοποιούνται μέσα στο ΦΕΚ συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει η επιτροπή. Παράλληλα αναφέρεται, ότι σε αυτήν την διαδικασία θα ληφθεί υπ’ όψιν και το πόρισμα της διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης.

Τα μέλη και το έργο της επιτροπής είναι η εκπόνηση ενός συνεκτικού ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τον Έβρο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της γενικής γραμματείας αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής του υπουργείου κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας και ιδίως:

Η εκπόνηση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος, μέχρι το τέλος του 2023, με στόχο:

α. την αναγέννηση των δασικών εκτάσεων της περιοχής και, ειδικά, του πολύτιμου δάσους της Δαδιάς, περιλαμβάνοντας παρεμβάσεις αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος του οικοσυστήματος, αλλά και της περιοχής

β. τη δημιουργία υποδομών για την αντιπλημμυρική θωράκιση των πεδινών, αλλά και των περιαστικών περιοχών – όπου χρειάζεται – σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

γ. τη στοχευμένη στήριξη παραγωγικών ομάδων, κλάδων, αλλά και συγκεκριμένων περιοχών που έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από την μεγάλη πυρκαγιά και τις επιπτώσεις αυτής, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, αλλά και σε κλάδους άμεσα σχετιζόμενους με τις δασικές εκτάσεις

δ. τη δημιουργία ενός σχεδίου τουριστικής προβολής της πληττόμενης περιοχής, αλλά και δημιουργίας δράσεων και παρεμβάσεων πολιτισμού τόσο στις άμεσα πληττόμενες, όσο και στις έμμεσα πληττόμενες περιοχές του Έβρου.

Για την εκπόνηση από την επιτροπή του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος θα ληφθεί υπ’ όψιν:

α. η έκθεση της διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης,

β. το κυβερνητικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και

γ. οι ανάγκες που έχουν προκύψει μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή.

Το έργο της επιτροπής παρακολουθείται από την κυβερνητική επιτροπή κρατικής αρωγής.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη