Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

Επιχορήγηση για πρόσληψη ναυαγοσωστών σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου  και με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», το υπουργείο προχωρά στην επιχορήγηση με συνολικό ποσό ύψους 15.000.000,00€ σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

Η απόδοση των ανωτέρω ποσών στους δικαιούχους Δήμους θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με το υπουργείο τυχόν αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο της επιχορήγησης επιστρέφεται στον ΑΛΕ 1590789001 «Λοιπές Επιστροφές Ποσών» του Κρατικού προϋπολογισμού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, με άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η επιχορήγηση που αντιστοιχεί στους Δήμους του Νομού Έβρου είναι :

NOMΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 307.978,01
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 26.297,05

ΠΗΓΗ:ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη