Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Ερωτηματολόγιο για την εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Αλεξανδρούπολη

κοινοχρηστα ποδηλατα

Με την μορφή ερωτηματολογίου διερευνάται η προοπτική εγκατάστασης συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Αλεξανδρούπολη.

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος έρευνας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IRIS. Η σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καινοτομίας για τις Έξυπνες Πόλεις (EIP-SCC) στοχεύει στην συνεργασία των φορέων της Αλεξανδρούπολης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με στόχο την βελτίωση των μετακινήσεων στο αστικό περιβάλλον. Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020, από το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 774199.

Για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη