Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Εταιρεία με έδρα την Αλεξανδρούπολη, ζητά άτομο για εργασία με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας

Ζητείται άτομο για εργασία, από εταιρεία με έδρα την Αλεξανδρούπολη, ηλικίας 30 έως 50 ετών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, για πλήρη απασχόληση.

Θα προτιμηθούν άτομα με επικοινωνιακή ικανότητα και σχετική εμπειρία οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία τους ή το βιογραφικό τους, στο email [email protected]

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη