Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Η Ελλάδα αποκτά ακόμη ένα Γενικό Σχέδιο Έκτακτων Αναγκών

Μετά την εκπόνηση των Γενικών Σχεδίων «Ιόλαος» για τις δασικές πυρκαγιές, «Δάρδανος» για τις πλημμύρες, «Εγκέλαδος» για τους σεισμούς, «Τάλως» για τα ηφαίστεια, «Ηράκλειτος» για μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα, το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον σχεδιασμό και τη Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε και στην 1η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID.

Σκοπός του σχεδίου, είναι να προσδιορίσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση συμβάντων και ατυχημάτων κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, καθώς και να παράσχει συντονιστικές οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό φορείς για την εφαρμογή του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται οποτεδήποτε εκδηλωθεί περιστατικό διαρροής, πυρκαγιάς ή/και έκρηξης κατά τη διάρκεια της οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων. Το Σχέδιο ενεργοποιείται αυτόματα μόλις η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερωθεί σχετικά με το περιστατικό από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (κατόπιν επιβεβαίωσης της κλήσης).

Σημειώνεται ότι με το σχέδιο επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με το νέο δόγμα και δομή της ΓΓΠΠ, που αποτυπώθηκε πρόσφατα με τον Ν.4662/20, ενώ τη σύνταξή του επιμελήθηκε η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ σε συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη εφαρμογή του σχεδίου. 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη