Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Η Ελληνική Αστυνομία καθιερώνει διαδικασίες ψηφιακής εξυπηρέτησης του πολίτη

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του συνεχούς
εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών του Σώματος, καθιερώνει σημεία επαφής και
εξυπηρέτησης των πολιτών, σε όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας,
στοχεύοντας στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.
Συγκεκριμένα, σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας έχουν εγκατασταθεί και
λειτουργούν:
 ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), μέσω της οποίας αρμόδιο αστυνομικό
προσωπικό εξετάζει άμεσα τα αιτήματα των πολιτών και τα προωθεί στην
αρμόδια Υπηρεσία, κοινοποιώντας στον αποστολέα τα αποτέλεσμα των
ενεργειών, και
 τηλεφωνική γραμμή, η οποία λειτουργεί καθημερινά από τις 08.00 το πρωί
έως 18.00 το απόγευμα, για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, είτε με
παραπομπή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες, είτε με παροχή γενικών
πληροφοριών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με την πρωτοβουλία αυτή καθίσταται δυνατή η απομακρυσμένη, ταχεία και
άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους
και διευκολύνεται περαιτέρω η επικοινωνία, εξέταση και διεκπεραίωση αιτημάτων
και θεμάτων που τους απασχολούν. Επιπλέον, διευκολύνεται η περαιτέρω
επικοινωνία ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δείτε τη λίστα με τους επικοινωνιακούς συνδέσμους στης κάθε Διεύθυνσης
Αστυνομίας της Περιφέρειάς μας

ΓΕ.Π.Α.Δ. ΑΝ.ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ Δ.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ Δ.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ [email protected] 2531022100
ΓΕ.Π.Α.Δ. ΑΝ.ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ Δ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ [email protected] 2551066100
ΓΕ.Π.Α.Δ. ΑΝ.ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ Δ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ [email protected] 2552022100
ΓΕ.Π.Α.Δ. ΑΝ.ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ [email protected] 2541084143
ΓΕ.Π.Α.Δ. ΑΝ.ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ [email protected] 2521060000
ΓΕ.Π.Α.Δ. ΑΝ.ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ [email protected] 2510622200

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη