«Η Επιστήμη των Πολιτών στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων» θα αναλυθούν σε εκδήλωση στην Κομοτηνή

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Η  ενημέρωση σχετικά με τα  επιστημονικά ευρήματα του έργου και η καταγραφή των  απόψεων των  εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την  διατύπωση  προτάσεων για την ορθολογική διαχείριση του ποταμού Λίσσου είναι ο σκοπός της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί με θέμα «Η Επιστήμη των Πολιτών στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων». Πιο αναλυτικά:

Εκδήλωση-συνάντηση εργασίας με θέμα «Η Επιστήμη των Πολιτών στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων» θα πραγματοποιηθεί  στο πλαίσιο του έργου Περιφερειακής Αριστείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Ορθολογική διαχείριση του νερού στην Π-ΑΜΘ μέσω ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών ΤΠΕ και βελτίωσης ερευνητικών υποδομών» με ακρωνύμιο Eye4water, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:30, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.
                    Το αντικείμενο του έργου Eye4water αφορά στην ορθολογική διαχείριση λεκανών απορροής στην Περιφέρεια ΑΜΘ, και συγκεκριμένα του ποταμού Λίσσου,  στην μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στην ΑΜΘ και στην συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών.
Σκοπός  της συνάντησης  είναι η  ενημέρωση σχετικά με τα  επιστημονικά ευρήματα του έργου και η καταγραφή των  απόψεων των  εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την  διατύπωση  προτάσεων για την ορθολογική διαχείριση του ποταμού Λίσσου.
                     Το πρόγραμμα της εκδήλωσης  αναλυτικά περιλαμβάνει :
 
ΑΤΖΕΝΤΑ
Citizen Science Workshop
 
09.30   Προσέλευση- εγγραφές
10.00   Έναρξη-Χαιρετισμοί
             Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- Παράρτημα Θράκης
Europe Direct ΑΜΘ
Διαχειριστική Αρχή  ΕΠΑΝΕΚ
Εισηγήσεις
10.20   Η Επιστήμη Των Πολιτών Στην Διαχείριση Του Νερού
             Ιφιγένεια Κάγκαλου, Καθηγήτρια Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
10.30   Σύντομη Παρουσίαση Του Έργου
            Δρ. Διονύσης Λατινόπουλος, διαχειριστής  του έργου Eye4Water
10.40  Ευρήματα Από Την Παρακολούθηση Φυσικοχημικής Κατάστασης Π. Λίσσου
            Χρήστος Ακράτος, Αν. Καθηγητής του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
10.50  Μικροβιολογικό Προφίλ Υδρολογικής Λεκάνης
             Σπύρος Ντούγιας, Καθηγητής του Τμήματος  Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ
11.00   Ποσοτική Και Ποιοτική Κατάσταση Υπογείων Νερών Υδρολογικής Λεκάνης
             Αδάμ Αδαμίδης, Υπ. Διδ. Υδρογεωλόγος
 
 
 
Παράλληλες συζητήσεις με καφέ (science café)
11.15-13.15
  1η ομάδα: Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Επαγγελματίες
  2η ομάδα: Υπηρεσιακοί παράγοντες,  Αυτοδιοίκητοί φορείς, ΜΚΟ, Πολίτες
  3η ομάδα: Επιστημονικοί φορείς, Ερευνητές, Εμπειρογνώμονες
13.30   Σύνοψη εργασιών
13.45   Ελαφρύ γεύμα
 
Για περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος Eye4Water ακολουθείστε το σύνδεσμο 
https://eye4water.com/%CE%9D%CE%AD%CE%B1/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
                                        
 
 
                                                                                                            Από την Πρυτανεία 
                                                                                                  Κομοτηνή, 23/11/2022
 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin