Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024

Η κατάσταση με την υδροδότηση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους πολίτες για την κατάσταση με την υδροδότηση όλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: Υδροδοτείται επαρκώς και συνεχώς . Λειτουργεί το Διυλιστήριο με ρεύμα και από τις 9 γεωτρήσεις λειτουργούν οι 4 ( οι 5 εφεδρικές )

Παλαγία: 1 αντλία και 1 γεώτρηση λειτουργούν κανονικά. Λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ υπήρχε διακοπή υδροδότησης στον άνω συνοικισμό η οποία αποκαταστάθηκε 22/08/2023.

Αμφιτρίτη : Υδροδοτείται από 2 γεωτρήσεις που υπάρχουν στον Πόταμο. Το ένα εκ των δύο αντλιοστασίων καταστράφηκε από την φωτιά , το άλλο λειτουργεί με γεννήτρια από 23/08/2023 . Δεν ήταν δυνατή νωρίτερα η ηλεκτροδότηση γιατί υπήρχε φωτιά.

Μάκρη, Δίκελλα, Μεσημβρία: Από τις 5 Γεωτρήσεις λειτουργούν οι 3. Η 1 εκ των 3 λειτουργεί με γεννήτρια.

Πλάκα : Λειτουργεί με γεννήτρια από 24/08/2023

Άβαντας : Υδροδοτείται από 1 γεώτρηση με την βοήθεια γεννήτριας από 22/08/2023

Αισύμη : Υδροδοτείται από 1 γεώτρηση με την βοήθεια γεννήτριας από 23/08/2023

Μέστη Υδροδοτείται από 1 γεώτρηση κανονικά

Συκκοράχη : Υπάρχουν 2 γεωτρήσεις. Δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα

Κίρκη : Υδροδοτείται από 2 γεωτρήσεις και 1 υδορμαστευση. Το δίκτυο της υδρομάστευσης κάηκε σε ένα σημείο και αποκαταστάθηκε στις 24/08/2023. Η ία εκ των 2 γεωτρήσεων τροφοδοτείται με γεννήτρια από 24/08/2023.

Αύρα, Κόμαρα, Πέραμα : Υδροδοτούνται κανονικά.

🏘Δ.Ε. ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Λουτρά – Πεύκα : Υπάρχει 1 γεώτρηση που έχει διακοπή η ηλεκτροδότηση της λόγω πυρκαγιάς και 1 Ταχιυλιστήριο που είναι σε λειτουργία

Νίψα : Λειτουργεί το Ταχυδιυλιστήριο από 23/08/2023

Αετοχώρι : Λειτουργεί το Ταχυδιυλιστήριο με γεννήτρια από 20/08/2023. Στις 22/08/2023 αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση του από τον ΔΕΔΔΗΕ

Αγνάντια: Υδροδοτείται από Ταχυδιυλιστήριο κανονικά

Άνθεια – Αρίστηνο: Υδροδοτείται από Ταχυδιυλιστήριο και από γεώτρηση κανονικά .

🏘Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ

Οικισμός Φερών : Υπάρχουν 4 γεωτρήσεις – Μοναστηράκι, Δορίσκο , Καβησό οι οποίες λειτουργούν κανονικά

Αρδάνιο : Υδροδοτείται από 1 Γεώτρηση κανονικά.

Πυλαία . Μελία, Κοίλα : Υδροδοτείται από 1 Γεώτρηση κανονικά

Ιτέα: Υδροδοτείται από 1 Γεώτρηση κανονικά

Τριφύλλι , Πέπλος , Βρυσούλα, Γεμιστή , Κήποι : Υδροδοτείται από 2 Γεωτρήσεις που λειτουργούν κανονικά.

Να αναφέρουμε πως σε όλες τις γεννήτριες υπάρχει φύλαξη από security.

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Πλαίσιο Κατασκευαστική

2. Πετρίδου Έλενα

3. ΔΕΔΔΗΕ 2 τεμάχια

4. Τέρνα

5. ΔΕΥΑ Καβάλας

6. ΔΕΥΑ Κομοτηνής

7. Δ.Ε.Υ.Α Αλεξανδρούπολης

8. Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας 2 ηλεκτρολόγους

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη