Θα αυξηθούν ή θα μειωθούν τα τέλη καθαριότητας για τους Δήμους της ΑΜΘ;

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Σημαντικές αυξήσεις στις εισφορές προς τη ΔΙΑΑΜΑΘ των Δήμων όλης της Περιφέρειας, που μπορεί να ανέλθουν κατά μέσο όρο στο 15% από αυτές του 2021, προβλέπει το σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης της εταιρείας για το 2022, για το οποίο θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με το σχέδιο, η ύπαρξη δύο σημαντικών κατηγοριών κόστους, του κόστους για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Κομοτηνής, που θα ανέλθει στα 1.700.659,85 ευρώ για το 2022 και του κόστους για την κατασκευή των έργων μεταβατικής διαχείρισης στο ΧΥΤΑ Ξάνθης με κόστος 1.500.000 ευρώ για το 2022, επιφέρουν μία σημαντική αύξηση στο ετήσιο κόστος διαχείρισης του φορέα για το 2022, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε αύξηση του ποσού ετήσιας εισφοράς, που λόγω της ανταποδοτικότητας, συνήθως μετακυλίεται στα τέλη καθαριότητας.

Χαρακτηριστικά ο Δήμος Κομοτηνής, που είχα καταβάλλει 1.604.688,29 ευρώ το 2021, θα κληθεί να καταβάλλει 1.831.558,90 ευρώ το επόμενο έτος, μια αύξηση ύψους 226.870,61 ευρώ ή 14% (άλλοι δήμοι έχουν μεγαλύτερες ή μικρότερες αυξήσεις)

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το σχεδιασμό, από την έναρξη του 2022, τα σύμμεικτα Αστικά στερεά Απόβλητα των Δήμων της ΠΕ Έβρου και της ΠΕ Ροδόπης προβλέπεται να οδηγούνται στη ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ στην Αλεξανδρούπολη, με το υπόλειμμα της επεξεργασίας να οδηγείται για διάθεση στο ΧΥΤΥ Αν. Τομέα ΠΑΜΘ, που σημαίνει πως πλέον δεν θα χρησιμοποιείται για απόθεση απορριμμάτων ο ΧΥΤΑ Κομοτηνής.

Μείωση εισφορών μέσω ένταξης στο ΕΣΠΑ

Υπάρχει όμως τρόπος να μειωθεί το ετήσιο κόστος διαχείρισης, μιας και η ΔΙΑΑΜΑΘ καταβάλει προσπάθειες ανεύρεσης του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου για την κάλυψη του προϋπολογισμού των δύο αυτών έργων. Οι προσπάθειες αυτές έχουν οδηγήσει σε συζητήσεις με την Περιφέρεια ΑΜΘ, η οποία σε πρόσφατη σύσκεψη εντός του Ιουλίου 2021 αποδέχθηκε το αίτημα της ΔΙΑΑΜΑΘ για τη χρηματοδότηση των έργων της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Κομοτηνής και της μεταβατικής διαχείρισης στο ΧΥΤΑ Ξάνθης.

Αν προχωρήσει αυτή η προσπάθεια και ενταχθούν τα έργα αυτά το ΠΕΠ ΑΜΘ, τότε η ετήσια εισφορά των Δήμων θα μειωθεί σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα ο Δήμος Κομοτηνής θα κληθεί να καταβάλλει 1.387.478,32 ευρώ, ένα ποσό 217.209,97 ευρώ ή 13,5%.

2 εκ. ευρώ θα κοστίσει η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Κομοτηνής στο Δήμο

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το κόστος αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Κομοτηνής, και ο τρόπος που αυτό θα χρηματοδοτηθεί, επηρεάζει το Δήμο Κομοτηνής και πέρα από την εισφορά του στη ΔΙΑΑΜΑΘ.

Καθώς ο ΧΥΤΑ Κομοτηνής πλησιάζει το όριο πλήρωσης του, η ΔΙΑΑΜΑΘ ως όφειλε έχει συντάξει την Μελέτη αποκατάστασης για την ασφαλή και σύννομη αποκατάσταση και μεταφροντίδα του χώρου.

Το συνολικό κόστος για την αποκατάσταση εκτιμάται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της σε 5.700.000 ευρώ. Η ΔΙΑΑΜΑΘ θα καλύψει από αυτό τα 3.401.319,69 ευρώ, και εκτιμάται πως εντός του 2022 θα απαιτηθεί από τη ΔΙΑΑΜΑΘ ποσό ίσο με το 50% των 3.401.319,69 ευρώ, δηλαδή, 1.700.659,85 ευρώ, για αυτό άλλωστε και προβλέπεται αυτή η αύξηση στην τιμολόγηση της εισφοράς των Δήμων.

Το υπόλοιπο, που ανέρχεται σε  2.298.680,31 ευρώ, θα κληθεί να καλύψει ο Δήμος Κομοτηνής, σε περίπτωση που δεν βρεθεί χρηματοδότηση για το έργο από την Περιφέρεια, κάτι που καθιστά σημαντικό να υπάρξει χρηματοδοτικό εργαλείο που θα καλύψει το έργο.

Πηγή: paratiritis-news.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin