Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Κλειστή η Εγνατία Οδός από τον κόμβο Βανιάνου στην Ξάνθη από την Τετάρτη

Πινακίδα VMS τοποθετείται στην Εγνατία Οδό στην Ξάνθη, στο ύψος του κόμβου στο Βανιάνο. Λόγω των εργασιών μάλιστα που θα βρίσκονται σε εξέλιξη θα τεθούν σε ισχύ περιοριστικά μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων. 

Σε σχετική απόφαση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

1.         Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών ως αναφέρονται στη σχετική μελέτη [ανωτέρω (ε) σχετικό] και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται  κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης φωτεινής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων VMS στην Χ.Θ. 524+001 χλμ στον αυτοκινητόδρομο  «Εγνατία Οδός». 

2.         Οι εργασίες θα λάβουν χώρα την 01-02-2023 ημέρα Τετάρτη, και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομοτηνή.

3.         Κατόπιν των ανωτέρω, για την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου είναι απαραίτητη η εκτροπή της κυκλοφορίας  όλων των οχημάτων από την Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Βανιάνου μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Καβάλας – Ξάνθης. Συνεπώς θα λάβει χώρα σταδιακά περιορισμός κυκλοφορίας οχημάτων σε μία λωρίδα πριν τον Α/Κ Βανιάνου με κατάλληλη υφιστάμενη σήμανση ενώ σημειώνεται ότι ο κλάδος που ενώνει το Πετροχώρι με την Εγνατία Οδό, κατεύθυνση προς Κομοτηνή, θα είναι κλειστός. 

4.         Η σήμανση που θα εγκατασταθεί – εφαρμοσθεί να συμφωνεί άριστα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905 τ. Β΄) Απόφασης Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.. 

5.         Μετά το πέρας των εργασιών η οδός να παραδοθεί καθαρή από ξένες ύλες, πινακίδες, μηχανήματα κτλ με ευθύνη της αναδόχου. 

6.         Πριν από την έναρξη των εργασιών να ενημερωθεί  το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης και οποιαδήποτε λεπτομέρεια να ρυθμιστεί με αυτό.

Άρθρο 2ο 

α)         Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης με μέριμνα κι ευθύνη της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», η οποία επί πλέον υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης όπως και για την ασφαλή απομάκρυνση αυτών με το πέρας των εργασιών.

β)         Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, κατά λόγο και τόπο αρμοδιότητας.

γ)         Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τα ανάλογα άρθρα του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη