Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

«Λίφτινγκ» για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης – Οσονούπω αναδεικνύεται ο ανάδοχος για τα έργα συντήρησης στην χερσαία ζώνη

Στην γενικότερη «λαίλαπα» των ευχάριστων ειδήσεων που προκύπτουν το τελευταίο διάστημα για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ήρθε να προστεθεί και μια ακόμη, καθώς δημοσιεύτηκε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει να «σουλουπώσει» την χερσαία ζώνη του λιμένα.

Το έργο το οποίο τιτλοφορείται «συντήρηση και αναβάθμιση χερσαίων εγκαταστάσεων – ανωδομών λιμένα Αλεξανδρούπολης» έχει προϋπολογισμό περίπου 212.000 ευρώ.  

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι η 17η Νοεμβρίου 2020, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου 2020. Ο ανάδοχος που θα επιλεχθεί θα υποχρεούται εντός 12 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης να παραδώσει το έργο στο σύνολό του.

Με το εν λόγω έργο προβλέπεται να συντηρηθούν υποδομές του λιμένα Αλεξανδρούπολης, που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές από τις καιρικές συνθήκες και την κυκλοφορία, ιδίως των βαρέων, οχημάτων, η αποκατάσταση των οποίων αποτελούσε χρόνιο αίτημα όλων των εμπλεκομένων.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

1. Αποκατάσταση των καταστρωμάτων δύο διαβάσεων σιδηροδρομικών γραμμών. Μεταξύ των γραμμών και εκατέρωθεν αυτών θα κατασκευαστεί εκ νέου το κατάστρωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, αφού πρώτα αποξηλωθεί το υφιστάμενο

2. Αποκατάσταση του καταστρώματος πρόσβασης της γεφυροπλάστιγγας, όπου θα κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου διάδρομος από οπλισμένο σκυρόδεμα προκειμένου να αποφεύγονται λόγω μεγάλων φορτίων οι φθορές και οι μετατοπίσεις της ασφάλτου

3. Αποκαταστάσεις φθορών ασφάλτινων καταστρωμάτων (τοπικά)

4. α) Συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση (χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά, θερμομόνωση εσωτερικά), του κτιρίου (φυλακίου) της Α πύλης λιμένα, β) συντήρηση (χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά, καθαίρεση του υφιστάμενου προστεγάσματος, καθαίρεση και εκ νέου σκυροδέτηση τμήματος νότια και ανατολικά του κτιρίου (φυλακίου) της Β πύλης λιμένα), γ) χρωματισμός εξωτερικά και υγρομόνωση της στέγης του υποσταθμού της εμπορικής προβλήτας, δ) χρωματισμός εξωτερικά και υγρομόνωση της στέγης του υποσταθμού του χημείου και ε) χρωματισμός εξωτερικά και υγρομόνωση της στέγης του κτιρίου της γεφυροπλάστιγγας.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη