Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις του Έβρου ζητάει ο Τοψίδης

Επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας την λήψη μέτρων για τις επιχειρήσεις που πλήττονται στον Έβρο. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Δεδομένων των εξελίξεων της υγειονομικής κρίσης και των αυστηρών μέτρων που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και ιδιαίτερα η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η λήψη μέτρων για την προστασίας της βιωσιμότητας και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από τα παραπάνω, το Επιμελητηριο Έβρου, εκφράζοντας τα αιτήματα των μελών του, προτείνει:

  • Την απαλλαγή πληρωμής του δημοτικού φόρου για τις επιχειρήσεις εστίασης και τις ξενοδοχειακές μονάδες (0,5%) για το έτος 2020
  • Την απαλλαγή πληρωμής των τελών κάλυψης κοινοχρήστων χώρων για τη χρήση του 2020, και τον συμψηφισμό των ποσών αυτών, στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί
  • Την άμεση ανάκληση όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για οφειλές των  επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, από τους Δήμους προς του επαγγελματίες έως το έτος 2021
  • Την απαλλαγή όλων των ανταποδοτικών δημοτικών τελών, που καταβάλλονται, με τους λογαριασμούς ρευματοδότησης, για όλες τις επιχειρήσεις για το 2020
  • Να μην πραγματοποιείται οποιαδήποτε παρακράτηση από τους Δήμους, για τα έσοδα των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματικών για μη ληξιπρόθεσμες και ενήμερες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 01.03.2020
  • Να επιταχυνθεί άμεσα η διαδικασία εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων για οφειλές των Δήμων προς τις επιχειρήσεις χωρίς κωλυσιεργίες. Για το ζήτημα αυτό έχει προωθηθεί σχετικό έγγραφο από την Κ.Ε.Ε.Ε.
  • Να παρασχεθεί η δυνατότητα ρύθμισης σε 120 δόσεις όλων των οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Δήμους και τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα του (Δ.Ε.Υ.Υ.Α.) με την ταυτόχρονη αναστολή κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΈΒΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη