Σάββατο 20 Ιουλίου 2024

Μέχρι τον Ιούνιο του 2023 θα διαρκέσουν οι εργασίες συντήρησης στην Εγνατία Οδό, από Μέστη έως Κήπους

Ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν ως 30/6/23 οι εργασίες συντήρησης στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από τον κόμβο της Μέστης ως το τελωνείο των Κήπων.


Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ από την Τροχαία είναι οι παρακάτω:


α) Να διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των  εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα από τις λωρίδες  κυκλοφορίας του εκάστοτε ρεύματος πορείας, ανάλογα με την περίπτωση, του ανωτέρω οδικού δικτύου και  να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’αρίθ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/502/2003 (Φ.Ε.Κ. 946 τ.Β΄) Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 2003 «Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός – εκτός κατοικημένων περιοχών».


β) Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας , να είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση  και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

γ) Σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη