Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Μέχρι 15/1 Δήμοι και Περιφέρειες πρέπει να στείλουν στο ΥΠΕΣ τα ληξιπρόθεσμα

Το αργότερο μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2021 θα πρέπει οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τις αναλυτικές καταστάσεις με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τρίτους της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Την προθεσμία, που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, επισημαίνει Εγκύκλιος που εστάλη στους ΟΤΑ την τελευταία ημέρα του 2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ. 107 του ν.4714/2020, εντός 15 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλυτική κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Φορέων τους προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου.  Στην κατάσταση παρατίθενται ανά παραστατικό δαπάνης κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που προβλέπεται να τηρούνται στο Μητρώο Δεσμεύσεων και οι λόγοι μη εξόφλησης.

Σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου, η εν λόγω υποχρέωση εφαρμόζεται για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και εφεξής.

Στην Εγκύκλιο περιλαμβάνονται τεχνικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αυτοδιοικητικών δεδομένων.  Όπως τονίζεται, η απαρέγκλιτη εφαρμογή των οδηγιών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποδοχή του αρχείου ως έγκυρου από το Υπουργείο και για την ορθή διεξαγωγή του ελέγχου που προβλέπεται στις παρ. 3 και 4 του αρ. 107.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αρ. 107, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θεσπίσει τον «Μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», με αυστηρότατες διατάξεις που περιλαμβάνουν (στο εδάφιο β’ της παρ. 3) και παρακράτηση από τη μηνιαία επιχορήγηση του Δήμου από τους ΚΑΠ.

Η αριθμ. 92992/31.12.2020 Εγκύκλιος βρίσκεται ΕΔΩ

Πηγή: airetos.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη