Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ν. Πατσιούρας: Μαθησιακές Δυσκολίες

Γράφει ο Νίκος Πατσιούρας

Συχνότερα προβλήματα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Στη γραφή:

 • Πολλά ορθογραφικά λάθη.
 • Αντιμεταθέσεις, αντιστροφές, επαναλήψεις γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων.
 • Δυσκολίες στην αντιγραφή από τον πίνακα ή από σημειώσεις.
 • Κακός σχεδιασμός των γραμμάτων.
 • Ανώμαλα ή καθόλου διαστήματα από λέξη σε λέξη.
 • Ελλιπής ή λανθασμένη τοποθέτηση των σημείων στίξης.

Στην ανάγνωση:

 • Διστακτικός, συλλαβιστός ρυθμός ανάγνωσης, κατά συνέπεια κακή ροή με άναρχες παύσεις.
 • Παραλείψεις, αντιμεταθέσεις, αντικαταστάσεις, προσθέσεις γραμμάτων, συλλαβών ακόμη και ολόκληρων λέξεων.
 • Ανακρίβειες στον χωρισμό των φράσεων.
 • Απώλεια της σειράς κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης.
 • Σύγχυση λέξεων ή γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά μεταξύ τους π.χ. φάρος/θάρρος, χώμα/γόμα κ.λπ.

Στην κατανόηση του κειμένου:

 • Αδυνατούν να οργανώσουν και να διατυπώσουν το περιεχόμενο.
 • Μπερδεύουν τη σειρά των γεγονότων.
 • Δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τα σημαντικά στοιχεία και να αφηγηθούν περιληπτικά κυρίως λόγω προβλήματος στην απομνημόνευση και στην άμεση ανάκληση της πληροφορίας από την βραχύχρονη μνήμη.

Στη γραπτή έκφραση:

 • Συντακτικά λάθη.
 • Φτωχό λεξιλόγιο, δυσανάλογο με τη χρονολογική του ηλικία.
 • Δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών όπως η μεταφορά κι η παρομοίωση.
 • Αδυναμία συνοχής του γραπτού λόγου και σημαντική απόκλιση σε σχέση με τη συνοχή του προφορικού.

Στα μαθηματικά:

 • Δυσκολία στην αναγνώριση όρων και συμβόλων όπως π.χ. τα πρόσημα.
 • Δυσκολία εκτέλεσης βασικών αριθμητικών υπολογισμών.
 • Δυσκολία κατανόησης των προβλημάτων.
 • Σύγχυση συμβόλων που μοιάζουν μεταξύ τους π.χ. (<, >).

Άλλες δυσκολίες:

 • Δυσκολία συγκέντρωσης προσοχής.
 • Αδύναμη οπτική – ακουστική μνήμη.
 • Δυσκολίες αίσθησης χώρου, χρόνου και προσανατολισμού.
 • Γενικότερη αποδιοργάνωση και απροσεξία.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

 • Έχει διακυμάνσεις στην επίδοσή του. Έχει δηλαδή «καλές» και «κακές» μέρες.
 • Εργάζεται αργά λόγω των δυσκολιών, με αποτέλεσμα συνεχώς να βρίσκεται υπό πίεση.
 • Κουράζεται πολύ πιο γρήγορα από ένα παιδί χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.
 • Δεν κρατά καλές σημειώσεις, καθώς δυσκολεύεται στην ταυτόχρονη ακρόαση και γραφή.
 • Δίνει την εικόνα τεμπέλικου ή αδιάφορου παιδιού.
 • Η επίδοσή του στον γραπτό λόγο συνήθως αποκλίνει από αυτή του προφορικού.
 • Όταν διαθέτει υψηλό νοητικό δυναμικό, επινοεί διάφορους τρόπους για να καλύψει τις μειονεξίες του.
 • Το ότι δεν τα καταφέρνει όπως οι υπόλοιποι συμμαθητές του, ευθύνεται συνήθως για τον εκνευρισμό, την επιθετικότητα ή άλλες σοβαρότερες συναισθηματικές διαταραχές που ενδέχεται να εκδηλώσει.

Έτσι, πολλές φορές διαμορφώνεται το εξής προφίλ:

 • Είναι τεμπέλης.
 • Είναι αδιάφορος.
 • Δεν ακούει (δεν προσέχει).
 • Είναι απρόσεχτος.
 • Είναι αφηρημένος.
 • Δεν ελέγχει τις εργασίες του.

Το παιδί με Μ.Δ είναι ένα παιδί που για διάφορες αίτιες δεν μαθαίνει με τον συμβατό τρόπο διδασκαλίας .Οι χαμηλές επιδόσεις του δεν είναι απαραίτητα απόδειξη τεμπελιάς αλλά αίτημα βοήθειας προς γονείς, ειδικούς και εκπαιδευτικούς. Πρέπει λοιπόν να ενσκήψουμε με υπευθυνότητα πάνω στα προβλήματα του στηρίζοντας το ψυχολογικά και διδάσκοντας με τον τρόπο που μαθαίνει.

Νίκος Πατσιούρας

Msc, Ba Λογοπεδικός & Ειδ. Παιδαγωγός, Εξειδικευμένος στις Αναπτυξιακές Διαταραχές και στις Μαθησιακές Δυσκολίες

Υπεύθυνος του Πρότυπου Κέντρου Λόγου & Μαθησιακών Δυσκολιών – Επιστημονικός Σύμβουλος και Υπεύθυνος Σπουδών του Κέντρου Μελέτης After School

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη