Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

«Μαρσάρει» ο οδικός τουρισμός – Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε από την Τουρκία

Παρά το σοβαρό ζήτημα των καθυστερήσεων στα σύνορα που δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως ακόμα, οι Βαλκάνιοι έρχονται με φόρα στην Ελλάδα δίνοντας δυναμικό «παρών».

Βάσει στοιχείων του INSETE Intelligence, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 καταγράφηκαν 2,3 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 1,5 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +52,9%/+779 χιλ. οδικές αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 413 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +243 χιλ./+143% και τον Φεβρουάριο 313 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +138 χιλ./+79,1%. Η αύξηση συνεχίστηκε και τον Μάρτιο με επιβραδυνόμενο ρυθμό κατά +59,2%/+141 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 379 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 564 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά +245 χιλ./ +76,6%. Τον Μάιο η αύξηση επιβραδύνθηκε σημαντικά φτάνοντας μόλις το +2,0%/+11 χιλ. ενώ οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 581 χιλιάδες έναντι 569 χιλιάδων τον Μάιο του 2022.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, όλοι οι μεθοριακοί σταθμοί κατέγραψαν αύξηση, με εξαίρεση αυτόν της Δοϊράνης. Ειδικότερα, ο μεθοριακός σταθμός των Ευζώνων σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές κατά +153 χιλ./+45,2% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 490 χιλ. ενώ ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός των Κήπων που σημείωσε αύξηση κατά +147 χιλ./+158% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 240 χιλιάδες.

Συμπληρωματικά, στον σταθμό του Προμαχώνα οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 300 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +73 χιλ./+32,3%.

Ακολουθήσαν οι σταθμοί της Κρυσταλλοπηγής και της Κακαβιάς με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 276 χιλ. και 227 χιλ. σημειώνοντας αύξηση +59 χιλ./+27,3% και +51 χιλ./+28,7%. Τέλος, οι οδικές αφίξεις στο Ορμένιο ανήλθαν σε 178 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +91 χιλ./+105,7% ενώ στους υπόλοιπους μεθοριακούς σταθμούς οι οδικές αφίξεις ήταν χαμηλότερες από τις 100 χιλιάδες.

Η μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστιαίες διάφορες καταγράφεται στο σταθμό του Κυπρίνου όπου την αναφερόμενη περίοδο οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 49 χιλ. καταγράφοντας αύξηση +43 χιλ./+673%. Αντίθετα, στον σταθμό της Δοϊράνης καταγράφηκε μείωση σε -40,7%/ -38 χιλ. ενώ σημειώθηκαν 55 χιλ. οδικές αφίξεις.

insete1.jpg

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, καταγράφηκε αύξηση από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά +259 χιλ./+61,1% ενώ καταγράφηκαν 682 χιλ. οδικές αφίξεις και ακολούθησε η Βόρεια Μακεδονία με την αύξηση να ανέρχεται σε +202 χιλ./+42,0% επίσης με 682 χιλ. οδικές αφίξεις.

Η αύξηση από την Αλβανία ανήλθε σε +139 χιλ./+30,2% καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 602 χιλ. ενώ η μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστιαίες διαφορές καταγράφηκε από την Τουρκία που σημείωσε αύξηση κατά +179 χιλ./+170% με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 285 χιλιάδες.

ΠΗΓΗ: makthes.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη