Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Με ειδικό ποσοστό 2% η φετινή εισαγωγή υποψηφίων από τον Έβρο στα ΑΕΙ λόγω των πυρκαγιών

Θα πρέπει όμως να περάσουν την ΕΒΕ του τμήματος και να πιάσουν μόρια τουλάχιστον ίσα με 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή.

Στις ευνοϊκές διατάξεις της εισαγωγής στα ΑΕΙ καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σε ποσοστό έως 2% θα υπαχθούν οι μαθητές του ‘Εβρου και της Θεσσαλίας , που υπέστησαν ζημιές από τις φυσικές καταστροφές (φωτιές, κακοκαιρία Ντάνιελ ) στις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις.

Αυτό απάντησε στη Βουλή η υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέτα Μακρή, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των βουλευτών Κων. Μεταξά του ΚΚΕ για τη Θεσσαλία και Π. Παπαδάκη της Ελληνικής Λύσης για τον Έβρο.

Η κ. Μακρή διευκρίνισε ότι η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί προς τα τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου καθώς προηγείται μια διαδικασία και μια γραφειοκρατία, και θα προβλέπει ό,τι ακριβώς αναφέρεται στο σχετικό νόμο (δείτε στη συνέχεια).

Η διαδικασία αυτή αφορά:

Έβρος:

763 υποψήφιους ΓΕΛ

419 υποψήφιους ΕΠΑΛ

18 εσπερινών ΓΕΛ

24 εσπερινών ΕΠΑΛ

Θεσσαλία:

5289 υποψηφίους ΓΕΛ

1650 υποψηφίους ΕΠΑΛ

24 εσπερινών ΓΕΛ

183 εσπερινών ΕΠΑΛ

Τι προβλέπει ο νόμος

Στο άρθρο 13β του ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε, προβλέπονται τα εξής:

1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3013/2002 (Α’ 102).

2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει:

α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,

β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και

γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

ΠΗΓΗ: alfavita.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη