Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Με σύμβαση πλήρους απασχόλησης πλέον το προσωπικό καθαριότητας σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Με ομόφωνη απόφαση του χθεσινοβραδινού Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης και κάνοντας χρήση όλων των ευεργετικών διατάξεων που το τελευταίο διάστημα έχουν θεσπιστεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, μετατρέπονται σε πλήρους απασχόλησης οι συμβάσεις του προσωπικού καθαριότητας όλων των σχολικών μονάδων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Μια ικανοποιητική εξέλιξη για τη οποία σχεδόν σύσσωμοι οι φορείς και εμπλεκόμενοι ζητούσαν την πραγματοποίησή της προκειμένου το προσωπικό να ανταπεξέλθει επαρκώς στις μεγάλες απαιτήσεις καθαριότητας που υφίστανται φέτος λόγω της πανδημίας στις σχολικές μονάδες. Διαβάστε την ανακοίνωση:

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης μετατρέπονται σε πλήρους απασχόλησης από μερικής, οι συμβάσεις του προσωπικού καθαριότητας σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες που έχουν εκτεθεί από τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τη σχετική αλληλογραφία από τις σχολικές μονάδες και την αυξημένη ανάγκη για επαρκή και ασφαλή καθαριότητα των σχολικών μονάδων λόγω της επιδημίας του Covid-19, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα, προχώρησε στη μετατροπή των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης.

Η δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ιδίους πόρους του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη