Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024

Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών θα λειτουργήσει στο ΠΓΝΑ

Tο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική εταιρεία ELIZA κατά της κακοποίησης του παιδιού θα λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον σε χώρο της Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΑ Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών. Τη Μονάδα θα στελεχώσει ειδικός Παιδίατρος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παιδική κακοποίηση.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων & Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα εξωτερικό συνεργάτη (παιδίατρο), ο οποίος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΛΙΖΑ».

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και έως τις 31-07-2023 και ώρα 15:00

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ελπιδοφόρο Μανταδάκη, Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΑ στα τηλέφωνα 25513-51424, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη  διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΔΠΘ στο τηλέφωνο 2531039132.

Δύο λόγια για την ΕΛΙΖΑ

Η αληθινή ιστορίας της 6χρονης Ελίζας που έφυγε από τη ζωή από τα χέρια της μητέρας της και χαρακτηρίστηκε από τις αρχές της Νέας Υόρκης ως η «χειρότερη περίπτωση παιδικής κακοποίησης που είχαν δει ποτέ», στάθηκε η κινητήριος δύναμη του ΕΛΙΖΑ, του μοναδικού Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου που μάχεται για το τέλος της κακοποίησης στα παιδιά.

Η 1η Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών, της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», με πρωτοβουλία του ΕΛΙΖΑ και εγκαινιάστηκε στις 5 Ιουνίου 2018 από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Είναι διαπιστωμένο ότι οι ανάγκες των παιδιών που κινδυνεύουν από κακοποίηση / παραμέληση απαιτούν τον συντονισμό και τη συνεργασία ομάδων προστασίας, εντός του νοσοκομείου. Στόχος της Μονάδας που θα δημιουργηθεί και στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ωσονούπω, είναι να διασφαλιστεί η αναγνώριση των βρεφών και των παιδιών σε κίνδυνο για όλες τις μορφές κακοποίησης / παραμέλησης σε ολοένα μικρότερες ηλικίες, καθώς και η προστασία ευάλωτων οικογενειών.

Οι Μονάδες αυτές αποτελούν τον πρώτο στην Ελλάδα νοσοκομειακό χώρο για:

-την εξέταση και την παρακολούθηση βρεφών και παιδιών με υποψία κακοποίησης/ παραμέλησης

-τον συντονισμό της διεπιστημονικής φροντίδας, που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες επαγγελματιών που καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά κακοποίησης, π.χ. ιατρός, νοσηλευτής, κοινωνικός λειτουργός, επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ιατροδικαστής, αστυνομικός κ.ά.

-την ανάπτυξη γραπτών πρωτοκόλλων / κατευθυντηρίων οδηγιών για την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών κακοποιημένων / παραμελημένων παιδιών

-τη διαμόρφωση ερευνητικών / εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της κακοποίησης

-τη συλλογή δεδομένων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης / παραμέλησης παιδιών

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η Μονάδα διαθέτει ένα ιατρείο κατάλληλα διαμορφωμένο και φιλικό για την εξέταση των παιδιών, καθώς και έναν χώρο συνάντησης και εργασίας για όλους όσοι εμπλέκονται στη φροντίδα τους.

ΠΗΓΗ: gnomionline.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη